X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40786
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórzenie i utrwalenie słownictwa poprzez gry i zabawy językowe. Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego

Konspekt zajęć otwartych z języka angielskiego

CEL OGÓLNY:

• Powtórzenie i utrwalenie słownictwa poprzez gry i zabawy językowe.
• Nacobezu: Na tej lekcji powinieneś znać słownictwo z zakresu: food, animals, body, school subjects, school things etc.
• Pytanie kluczowe: Jakie gry i zabawy możemy wykorzystać żeby powtórzyć i utrwalić słownictwo w języku angielskim?

CELE OPERACYJNE:

UCZEŃ ZNA:
• Słownictwo z zakresu:
- jedzenia,
- zwierząt,
- części ciała,
- przedmiotów szkolnych,
- przyborów szkolnych.

UCZEŃ POTRAFI:
• Przetłumaczyć angielskie słowo na język polski i odwrotnie.
• Przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na język polski.
• Wykonywać polecenia kierowane do grupy.
• Powtórzyć poprawnie słowa za nauczycielem.
• Współpracować w parze i w grupie.

UCZEŃ ROZUMIE:
• Polecenia kierowane do grupy kierowane w języku angielskim.
• Zasady pracy w parach i w grupie.

CELE REWALIDACYJNE:
• Kształcenie pamięci i koncentracji uwagi.
• Ćwiczenie percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym.
• Rozwijanie poprawnej wymowy angielskiej.
• Rozwijanie logicznego myślenia.
• Rozwijanie umiejętności współpracy i skutecznego porozumiewania się z innymi.
• Ćwiczenia wzrokowego odpoznawania znanych wyrazów spośród kilku innych o podobnym obrazie graficznym.

METODY PRACY:
• Oparte na słowie - instrukcja, rozmowa,
• Percepcyjna – prezentacja obrazków, w celu przypomnienia słownictwa związanego z zagadnieniami dzisiejszej lekcji.
• Praktycznego działania – ćwiczenia polegające na zastosowaniu wiedzy w praktyce.

FORMY PRACY:
• Praca indywidualna.
• Praca w parach.
• Praca w grupie.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Pudełka,
• Flash cards ze słownictwem,
• Piłka,
• Plakat przedstawiający postać człowieka,
• Materiały przygotowane przez nauczyciela.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. ZAJĘCIA WSTĘPNE:
• Powitanie grupy w języku angielskim.
• Sprawdzenie listy obecności (Who is present, absent?).
• Zapisanie na tablicy i w zeszytach tematu lekcji: ,, Vocabulary games”
• Zapisanie kolejnego zwrotu w słowniku (password). ,,Good job''

II. ZAJĘCIA EWALUACYJNE:
• Rozgrzewka - przypomnienie podstawowego słownictwa związanego z tematem lecji, (flash cards)
• Gra językowa: ,,catch the ball”
• Rywalizacja między uczniami: Doczepianie napisów z częściami ciała do narysowanej postaci.
• Praca w parach - dopasowywanie obrazków z przyborami szkolnymi i napisami i głośne odczytywanie.
• Zabawa z pudełakmi.
• Kalambury.

III. ZAJECIA KOŃCOWE:
• Podsumowanie zajęć.
• Ocena pracy i zachowania uczniów na zajęciach.
• Przeprowadzenie ewaluacji.
• Pożegnanie grupy w języku angielskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.