X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40728
Przesłano:
Dział: Języki obce

There's some ice cream. Scenariusz lekcji języka angielskiego

Cele operacyjne lekcji:
Po zajęciach uczeń:
- posługuje się słownictwem z zakresu żywienia (artykuły spożywcze, posiłki): pizza, pasta, ice cream, biscuit, sausages, cake, cheese, strawberries, bread, jam, ham, meat, chicken, pineapple, lemon, blueberries, grapes, potato, mushroom, lettuce, rice,
- posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej i niepoliczalnymi,
- stosuje wyrażenia some, any, a lot of,
- buduje zdania twierdzące i przeczące z wyrażeniami there is/there are,
- prowadzi dialog w barze sałatkowym stosując zwroty grzecznościowe,
- śpiewa popularną brytyjską piosenkę 'Hokey cokey',
- gra w grę 'roll the dice'

Środki dydaktyczne:
- karty pracy,
- plakat 'Food Stall',
- flashcards - karty obrazkowe z artykułami spożywczymi,
- plakat z narysowaną lodówką,
- kostka do gry 'roll the dice', karteczki z nazwami artykułów spożywczych,
- tekst o tym co się znajduje w lodówce,
- koszyki lub torby z napisami You can count it i You can't count it

Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- w parach

Etapy lekcji:

1. Wprowadzenie (Warm up).

A) Powitanie, czynności organizacyjne:
Nauczyciel mówi 'Hello Children'. Na powitanie śpiewa wraz z uczniami 'Hello everyone. Hello Zabadella' oraz 'Alphabet Song'.
B) Czytanie wskazówek i pisanie nazw artykułów spożywczych:
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na których znajdują się nazwy artykułów spożywczych. Uczniowie pracują w parach, czytają definicje i piszą nazwy jedzenia. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów. Po czym wraz z uczniami sprawdza wykonanie zadania.
C)Śpiewanie piosenki 'Hokey Cokey'
Nauczyciel pyta uczniów 'Are you ready for the Hokey Cokey?'. Nauczyciel mówi 'Stand in a circle'. Uczniowie stają w kole w wolnej przestrzeni obok ławek. Nauczyciel zachęca uczniów do zaśpiewania tradycyjnej brytyjskiej piosenki 'Hokey Cokey', przy jednoczesnym wykonywaniu czynności ruchowych.

2. Ćwiczenie materiału (Controlled practice).

A)Dzielenie artykułów spożywczych na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Nauczyciel pokazuje uczniom koszyki/torby z napisami You can count it i You can't count it. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na napisy na obu koszykach/torbach i pyta o ich znaczenie.Następnie omawia wraz z uczniami podział na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ich kolejnym zadaniem będzie losowanie kart obrazkowych, nazywanie produktów spożywczych i przyporządkowywanie kart do odpowiednich toreb/koszyków, czyli podział artykułów spożywczych na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
B)Poprawianie błędnych zdań.
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z rysunkiem koszyka z artykułami spożywczymi oraz zdaniami dotyczącymi rysunku.Nauczyciel prosi uczniów o spojrzenie na rysunek i na zdania.Nauczyciel pyta uczniów czy zdania zgadzają się z rysunkiem. Kiedy uczniowie odpowiadają, że zapisane zdania nie są zgodne z rysunkiem, nauczyciel mówi, że zadaniem uczniów będzie zapisanie wszystkich błędnych zdań poprawnie.Uwaga! Jedno zdanie jest prawidłowe.Chętni uczniowie zgłaszają się, czytają zdanie błędne, poprawiają je i zapisują na tablicy zdanie poprawne.
C) Ćwiczenie opcjonalne:Czytanie o produktach spożywczych, które znajdują się w lodówce.Rysowanie produktów spożywczych.
- uczniowie czytają tekst o produktach spożywczych zdanie po zdaniu i rysują artykuły spożywcze na arkuszu papieru z narysowaną lodówką.

3. Ćwiczenie materiału (Free practice).
A) Odgrywanie ról: klient w barze sałatkowym/sprzedawca w barze sałatkowym.
Nauczyciel mówi uczniom, że za chwilę będą pracowali w parach i odgrywali role klienta i sprzedawcy w barze sałatkowym: At the salad bar.Uczniowie otrzymują menu baru sałatkowego, pracują w parach i odgrywają dialog wykorzystując zwroty grzecznościowe. Klient - wybiera z menu i kupuje do spożycia na miejscu lub na wynos. Sprzedawca - rozmawia z klientem; mówi, że zabrakło jednego z produktów, o które prosi klient. Oblicza i podaje cenę zamówienia. Wybrane, chętne pary odgrywają dialog.

B) Mówienie o tym, co się znajduje na stoisku z jedzeniem.
Nauczyciel prezentuje uczniom plakat przedstawiający stoisko z jedzeniem. Uczniowie patrzą na produkty spożywcze znajdujące się na stoisku i układają zdania z There is/There are oraz a, some, any a lot of.

4. Podsumowanie (Termination)
A) Granie w 'Roll the dice'.
Nauczyciel mówi: 'Let's play roll the dice'. Nauczyciel przypomina uczniom na czym polega gra: chętny uczeń losuje karteczkę z nazwą artykułu spożywczego, następnie rzuca kostką i odczytuje polecenie z kostki i je wykonuje wykorzystując wylosowane słowo.
B) Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.