X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40717
Przesłano:

Opinia nauczyciela dotycząca funkcjonowania dziecka w przedszkolu na prośbę rodzica - autyzm

........................................
(pieczęć przedszkola)

Informacja nauczyciela wychowania przedszkolnego o dziecku

1. Imię i nazwisko dziecka:
2. Przedszkole Publiczne nr
3. Data i miejsce urodzenia:
4. Cel wydania opinii:
Opinię wygenerowano na prośbę rodziców dziecka.
5. Sytuacja rodzinna dziecka:
Chłopiec jest drugim dzieckiem w rodzinie, otoczony opieką rodziców i babci.
6. Analiza obserwacji rozwoju dziecka przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego:
Chłopiec nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami podczas zajęć organizowanych przez nauczycielkę. Zachęcony, uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych i ruchowych
na zasadzie naśladownictwa. Rozumie część poleceń i potrafi je wykonać. Podczas zajęć indywidualnych nawiązuje krótki kontakt z nauczycielką. Chętnie posługuje się kredkami – znacząco wzrosło zainteresowanie czynnościami szkolnymi. Potrafi samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe. Unika jedzenia, odmawia pomocy podczas posiłku.
... próbuje naśladować proste słyszane dźwięki, niechętnie werbalizuje swoje potrzeby, unika słownego kontaktu z rówieśnikami oraz dorosłymi. Preferuje „mowę ciała” i gesty. Współdziała z drugim dzieckiem na zasadzie naśladownictwa. Manipuluje przedmiotami, sprawnie chwyta drobne przedmioty (chwyt pęsetowy). Dziecko bardzo powoli nawiązuje kontakt z rówieśnikami i dorosłymi. Coraz chętniej współdziała z jednym dzieckiem – unika zadań zespołowych. Bierze udział w zabawach samorodnych. Nie podejmuje prób samodzielnego spożywania posiłków. Samodzielnie pije z kubka. Maluje i kreśli proste kształty. Nawiązuje coraz lepszy kontakt wzrokowy. Ma wykształconą reakcję na swoje imię. Wdrażanie i rozwijanie potrzeby pochwały za dobrze wykonane zadanie wywołuje prawidłową reakcję na bodziec – dziecko pochwalone, nagrodzone coraz chętniej podejmuje działania
i nawiązuje relacje z drugą osobą.
Nauczycielki starają się budzić aktywność poznawczą dziecka poprzez wprowadzanie nowych pojęć z otaczającego świata i dostarczanie informacji dotyczących życia codziennego. Pobudzają rozwój pamięci dowolnej chłopca poprzez utrwalanie informacji o sobie, zabawy pamięciowe. Usprawniają percepcję wzrokową i pamięć wzrokową na materiale konkretnym, kształtują wrażliwość słuchową, rozwijają orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Usprawniają funkcje manualne i grafomotoryczne.
W wyniku prowadzonej wspólnie z rodzicami pracy terapeutycznej dziecko poczyniło znaczne postępy w rozwoju psychoruchowym. Potrafi się przedstawić i mówić, ile ma lat – pokazuje na palcach. Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na interesującym go przedmiocie czy zabawie. Zwykle bawi się samo. Poważne trudności z mową utrudniają chłopcu nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, jest to przyczyną preferowania zabaw niewymagających kontaktu werbalnego. Potrafi prawidłowo rysować proste wzory po śladzie: linie poziome, pionowe i ukośne. Rysunki dowolne i tematyczne są na etapie bazgrot. Podczas wypełniania gotowej kolorowanki bardzo stara się zachować linię konturu, wypełnia rysunek ruchem nieregularnym. Prace manualne wykonuje powoli, rozpoczęte zadanie doprowadza jednak do końca. Rysunki dowolne są ubogie w szczegóły.
W zakresie czynności manualnych jest widoczny znaczny postęp.
W ciągu ponad trzech lat pobytu w przedszkolu chłopiec poczynił duże postępy w rozwoju funkcji zarówno społecznych, jak i percepcyjno-motorycznych. Jednak nadal nie podejmuje zabaw tematycznych w wybranych kącikach zainteresowań wspólnie z innymi dziećmi. Sporadycznie reaguje za polecenia kierowane do całej grupy. W reakcji na zakaz lub polecenie reaguje gwałtownie i nieprzewidywalnie. Poszczególne czynności wykonuje jedynie na wyraźne, proste komunikaty nauczycielek.
Obecnie jest dzieckiem posiadającym dość szeroki zakres wiedzy ogólnej. Dobrze funkcjonuje w grupie przedszkolnej, najchętniej jednak bierze udział w zajęciach, zabawach dowolnych w małych grupach. W zajęciach grupowych uczestniczy czynnie przez krótki czas (krótki czas koncentracji uwagi). Niechętnie bierze udział w zabawach wymagających dłuższej koncentracji uwagi, działania w grupie, przestrzegania określonych reguł i zasad. Wymaga indywidualnego wsparcia ze strony nauczyciela, częstych zachęt, wzmocnień pozytywnych. Jego poziom zaradności życiowej jest dość wysoki – opanował podstawowe umiejętności z zakresu samoobsługi.
........................................
(czytelny podpis nauczyciela/wychowawcy)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.