X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40682
Przesłano:

Informacja o dziecku

Znak pisma:

...........................

Informacja o dziecku – wydana na wniosek rodzica z dn.................
pani ....................

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Imiona i nazwiska rodziców:
Miejsce zamieszkania:
Przedszkole Publiczne nr .....................

................................ uczęszcza do Przedszkola Publicznego nr ...................................od września 2015 roku. W roku bieżącym jest w grupie sześciolatków. Chłopiec jest przyprowadzany i odbierany wyłącznie przez mamę. Dziecko jest zadbane i czyste. Zawsze przychodzi w czystym i schludnym ubraniu, odpowiednim do warunków atmosferycznych. Zazwyczaj chętnie wchodzi do sali przedszkolnej, przed rozstaniem upewnia się o której będzie odebrany, widać silną więź z mamą. Adaptacja dziecka w środowisku rówieśniczym trwała bardzo długo, początkowo chłopiec przebywał wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych – nauczyciela i pomocy nauczyciela. Trudno było go również zachęcić do zabawy z dziećmi, stopniowo zaczynał bawić się w mniejszych grupach, głownie z dziewczynkami, ostatnio można zaobserwować również zabawę z chłopcami z grupy. Coraz częściej nawiązuje kontakty z rówieśnikami, zauważa potrzeby kolegów, chętnie im pomaga. Nie wchodzi z rówieśnikami w konflikty - potrafi zgodnie bawić się w małej grupie, samodzielnie organizując sobie zabawy przy stolikach, potrafi czerpać radość z zabawy. W ostatnim roku .............. poczynił ogromne postępy z zakresu sprawności fizycznej, wcześniej występowały trudności w koordynacji, precyzji i szybkości ruchów.
Chłopiec jest dzieckiem pogodnym i otwartym, jest bezpośredni w stosunku do dzieci i dorosłych, lubi absorbować uwagę dorosłych, często podchodzi do nauczyciela, zagaduje, zadaje pytania o interesujące go zagadnienia. Na ogół podporządkowuje się zasadom przyjętym w grupie przedszkolnej, raczej przestrzega zawartych umów, nie zawsze potrafi ocenić własne postępowanie. Wychowanek na ogół podporządkowuje się poleceniom kierowanym do całej grupy, wymaga jednak indywidualnego traktowania w sytuacjach zadaniowych. Na zajęciach chłopiec obecnie pracuje samodzielnie, lecz zawsze mówi, że nie potrafi, oczekuje potwierdzenia nauczyciela, pomimo, że wykonanie zadana nie sprawia mu trudności i doprowadza je do końca. Ma problemy ze skupieniem uwagi na zadaniu, szczególnie wśród bodźców rozpraszających. Mało wytrwały w sytuacjach zadaniowych, widoczna męczliwość i brak motywacji do pracy. Oczekuje uwagi nauczyciela, szczególne w sytuacjach zadaniowych, wymaga zachęty i pochwały. Zna litery, głoskuje, czyta. Posiada słownictwo i wiadomości o otaczającym świecie na poziomie adekwatnym do wieku. Rozwój intelektualny dziecka jest prawidłowy.
W ciągu czterech lat pobytu w przedszkolu ... nie uczestniczył w imprezach ani uroczystościach przedszkolnych.
Współpraca nauczycielek z mamą układa się bardzo dobrze, jest systematyczna, informacje przekazywane są na bieżąco. Mama interesuje się życiem przedszkola. Dziecko uczęszcza do przedszkola systematycznie, jego frekwencja to około 70%, przebywa w przedszkolu w godz. 8.00 - 12.00.

Podpis wychowawcy Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.