X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40657
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koronowie

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Superson

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) plan rozwoju zawodowego sporządzony 01 IX 2016r. ulega modyfikacji z powodu zmiany miejsca pracy poprzez dołączenie aneksu. Niniejszy aneks sporządzony 1 IX 2017r. zawiera nowe zadania do realizacji wynikające ze zmiany miejsca pracy.

§ 8 ust.2 pkt 1

uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

ZADANIA / SPOSÓB REALIZACJI/ TERMIN REALIZACJI
(Tabela - red.)

Praca w zespołach ewaluacyjnych. Członek bądź lider zespołu ewaluacyjnego.
Cały okres stażu,
Opracowanie oraz realizacja innowacji pedagogicznej
Wdrożenie i realizacja innowacji pedagogicznej „ English the door to the future”
II półrocze roku szkolnego 2017/2018
Członek „ Zespołu promocji szkoły”
 Realizacja wyznaczonych zadań zespołu.
 Przygotowywanie materiałów na gazetowe szkolna oraz na stronę internetowa szkoły.
2017/2019
Członek Zespołu do kontaktu z mediami”
Realizacja zadań zgodnych z planem pracy zespołu.
Sprawozdania i dokumentacja fotograficzna.
Kontakt z gazeta i administratorem szkoły.
2017/2019

§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Doskonalenie metod i form pracy
Wykorzystywanie tablicy interaktywnej oraz stron internetowych Quizlet, Kahoot, Quizez, online workbook,
Rok szkolny 2018/2019

§ 8 ust.2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć,

Przewodnicząca Zespołu nauczycieli języków obcych.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
2017/2019

§ 8. ust. 2. pkt 4. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Opracowanie, wdrożenie i realizacja programów
Opracowanie i wdrożenie programu
„Koła fotograficznego”- „POZYTYW”
2017/2019

§ 8 ust.2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Utworzenie Klubu wolontariusza” SP2POMAGA
Podejmowanie działań szkoły poprzez realizację zadań ujętych w planie pracy klubu.
2017/2019

§ 8 ust.2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

Współpraca z instytucjami lub podmiotami.
Realizacja zadań ujętych w Programie” Klubu Wolontariusza” we współpracy z instytucjami i podmiotami
2017/2019

Joanna Superson

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.