X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40631
Przesłano:
Dział: Języki obce

Alfabet. Scenariusz lekcji języka rosyjskiego dla klasy I

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego w klasie I – kurs dla początkujących.

Temat: Alfabet
Czas lekcji:45 minut
Cele lekcji:
Cel językowo – komunikacyjny – zapoznanie z alfabetem rosyjskim
Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
- alfabet rosyjski,
- ilość liter wchodzących w skład alfabetu,
- nazwę alfabetu rosyjskiego,
Uczeń potrafi:
- poprawnie nazwać litery alfabetu,
Uczeń rozumie:
- potrzebę znajomości alfabetu.

Środki dydaktyczne: podręcznik Ekspxdiciv 1a, plansze z alfabetem, ćwiczenia,
Formy i metody pracy: praca z grupą, praca w parach i praca indywidualna.

Tok lekcji
1. Sprawdzenie obecności
2. Zapisanie tematu na tablicy.
3. Podanie celów lekcji.
4.Wprowadzenie nowych określeń związanych z alfabetem:
alfawit - alfabet
kirilica - cyrylica (nazwa alfabetu rosyjskiego)
bukwa - litera
5.Krótka charakterystyka alfabetu.
6. Zapoznanie z kolejnością liter w alfabecie rosyjskim – uczniowie kilkakrotnie powtarzają za nauczycielem a następnie samodzielnie wszystkie litery alfabetu, korzystając z planszy z alfabetem bądź ćw. 16 str.41 w podręczniku.
7.Zadanie: Nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące alfabetu i pomaga im odpowiedzieć:
a)Ile liter jest w alfabecie? ( 33)
b)Które litery są samogłoskami? ( a,x, ź, i o, u, y, e, q, v)
c)Które to samogłoski jotowane ( x, ź, q, v)
d)Które litery nie oznaczają żadnego dźwięku? (ą,ł)
e)Którą z liter nazwiemy półsamogłoską? ( j)
f)Które spółgłoski są zawsze twarde? (ż, ś, c)
g)Które spółgłoski są zawsze twarde? (ń, ć)
8.Ćwiczenia utrwalające znajomość alfabetu:
a)Dopisz brakujące litery w kolejności alfabetycznej:
..., ..., w, g, ..., ..., ..., ż, z, ..., ..., ..., l, m, n, ..., ..., r, ..., ..., ..., f, ..., c, ..., ..., ń, ..., y, ..., ..., q, ...
b) Spośród podanych liter wypisz te które służą do oznaczania samogłosek:.
f, h, k, a, ż ,x, m, i, ś, e, k, l, ą, q, j, p, i, t, r, v,

c) Podkreśl te litery alfabetu, które służą do oznaczania spółgłosek:

q, s, c, v, d, e, r, g, y, h, n, j, m, k, i, l, o, p, z, b,

d)Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej:

babuśka, arbuz, wtornik, mama, maj, dom, gorod, zadaća, griby, karandaś, platąx, ogorod, ućxnik, ćaj, vbloko

9.Zapoznanie uczniów z wierszykiem pomagającym zapamiętać alfabet rosyjski.

Alfawit użx my znaxm,
Użx piśxm i ćitaxm,
I wsx bukwy po porvdku,
Bxz ośibki nazywaxm:

a b, w, g, d, x, ź, z, ż, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, f, h, ,c ,ć, ś, ,ń, ł, y, ą, e, q, v

10.Krótkie podsumowanie lekcji – nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące alfabetu.
11.Uczniowie oceniają atrakcyjność lekcji, zapisuja na kartkach punkty, w skali od 1 (najnizej) - 5 (najwyżej).
12.Praca domowa – zadaniem uczniów jest nauczenie się na pamięć wierszyka "Alfawit".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.