X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40615
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna "Mały germanista"

Innowacja pedagogiczna „Mały germanista”
Typ innowacji: metodyczna

Autor: Katarzyna Dąbrowska

I.Zakres innowacji
Innowacja obejmuje zajęcia z języka niemieckiego, wprowadzonego jako drugi język nowożytny. Dotyczy ona uczniów, którzy w roku szkolnym .....rozpoczną naukę w klasie pierwszej PSP nr .........w Stalowej Woli i zaplanowana jest na ich cały I etap edukacyjny, a więc od 1.09. ...r.-31.08....r.
Nasza szkoła posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę do nauczania języków
obcych. Zajęcia będą odbywać się w pracowni językowej wyposażonej w tablicę interaktywną . Istnieje też możliwość wykorzystania pracowni komputerowej oraz licznych pomocy dydaktycznych do nauki języków, Znajomość języków obcych ma zasadnicze znaczenie we współczesnym świecie i jest nie do przecenienia. Język niemiecki jest szczególnie ważny na naszym lokalnym rynku pracy. Kilkuletnie dzieci uczą się języków obcych znacznie szybciej niż dorośli, a nauka języka obcego organizowana od najmłodszych lat gwarantuje jego dobre opanowanie. Nauczanie języków obcych i promowanie komunikacji międzykulturowej powinno rozpoczynać się jak najwcześniej. Wczesna nauka języka obcego ma pozytywny wpływ na uczniów w zakresie umiejętności językowych, postaw do innych języków i kultur oraz pewności siebie.
Innowacja ta jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie nauką języków obcych w latach wczesnoszkolnych. Jest przyjazna dla dziecka, zintegrowana w wielu aspektach z programem nauczania początkowego, rozwija nie tylko znajomość języka, ale w sposób łatwy i ciekawy wprowadza elementy kulturowe związane z krajami niemieckojęzycznymi, a więc rozszerza ogólną wiedzę dzieci o świecie. W pełni wykorzystuje odkrycia metodyczne dotyczące między innymi.
• reakcji na polecenie w języku obcym bez równoczesnego rozumienia każdego słowa z danej struktury,
• samoistnego przyswajania języka z otoczenia,
• rozumienia ze słuchu, obrazów, dotyku oraz zabawy bez konieczności tłumaczenia założeń gramatycznych czy struktur leksykalnych,
• łatwości zapamiętywania i przyswajania poprzez zabawę, dźwięk czy obraz.
Zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego pozwolą uczniom przygotować się do nauki tego języka na kolejnych etapach edukacyjnych. Oprócz umiejętności językowych zajęcia z języka niemieckiego kształtują w uczniach postawę ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Cele innowacji

Nadrzędnymi celami nauczania języka obcego w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym oraz przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki, w tym przypadku języka niemieckiego na kolejnych etapach edukacyjnych.
Aby osiągnąć te cele w nauczaniu języka niemieckiego, zasadnym jest rozpoczęcie nauki na jak najwcześniejszym etapie. Należy położyć nacisk na:
• uwrażliwienie dzieci na język niemiecki poprzez kontakt z jego warstwą foniczną
• zajęcia w formie zabawy
• pobudzające wyobraźnię ćwiczenia komunikacyjne
• integrację z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na pozostałych lekcjach
• zwracanie uwagi na pozaszkolne korzyści ze znajomości języka
• umożliwienie współdziałania z rówieśnikami w czasie realizowania projektów

SPRAWNOŚĆ SŁUCHANIA
• stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka niemieckiego
• słuchanie tekstów niemieckich różnego typu
• rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń nauczyciela i reagowania na nie
• rozwijanie umiejętności słuchania w celu zrozumienia sytuacji
• rozwijanie umiejętności rozumienia kontekstu
• rozwijanie umiejętności wybierania szczegółowych informacji z tekstów

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA
• kształtowanie poprawnej wymowy i intonacji w języku niemieckim
• wyrabianie nawyków językowych przez powtarzanie chóralne
i indywidualne, odgrywanie typowych sytuacji, stosowanie stałych zwrotów wymagających reagowania
• zachęcanie do swobodnej wypowiedzi

SPRAWNOŚĆ CZYTANIA
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania słów i kojarzenia ich z wymową
• oswajanie z pisaniem słów, a następnie zdań
• rozwijanie umiejętności czytania na głos
• rozwijanie zamiłowania do czytania dla przyjemności

SPRAWNOŚĆ PISANIA
• wprowadzanie pisowni pojedynczych wyrazów
• rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych zdań i krótkich tekstów
• zachęcanie do swobodnych wypowiedzi pisemnych na podstawie wzorów

Innowacja będzie realizowana w oparciu o Podstawę Programową przedmiotu język obcy nowożytny dla I etapu edukacyjnego.
Głównym założeniem innowacji jest uczenie języka niemieckiego poprzez zabawę, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii nauczania języków obcych (programy komputerowe, korzystanie z tablicy interaktywnej oraz nowoczesnej pracowni językowej)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.