X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40617
Przesłano:

Adopcja - owoc sprawiedliwości. Scenariusz lekcji religii dla liceum, technikum

Scenariusz zajęć kl. III LO

Temat: Adopcja – owoc sprawiedliwości.

Cele operacyjne:

Uczeń:

- zna warunki adopcji dziecka, wie, jak jakie są procedury związane z przysposobieniem dziecka
- umie znaleźć motywację do kochania każdego człowieka
- rozumie pojęcie duchowej adopcji dziecka poczętego oraz zdaje sobie sprawę z potrzeby troski o nowe życie
- rozumie, że w trosce o nowe życie ludzkie liczy się także postawa duchowa, a nie tylko wymierne działanie

Uczestnicy: uczniowie kl. III LO

Czas trwania: 45 minut

Warunki: klasa szkolna

Metody i techniki: praca z tekstem, rozmowa kierowana, mini – wykład, elementy dyskusji, zdania niedokończone – redagowanie notatki

Formy: indywidualna, grupowa

Środki: KRiO, podręcznik ucznia, teksty wypowiedzi Jana Pawła II o adopcji, tekst omawiający procedury adopcyjne (można skorzystać z materiałów zamieszczanych na stronach ośrodków adopcyjnych)

Przebieg zajęć:

I. Czynności wstępne:

1. modlitwa na rozpoczęcie katechezy
2. sprawdzenie obecności

II. Wprowadzenie:

1. powtórzenie wiadomości z poprzedniej katechezy
2. podanie i zapis tematu lekcji

III. Realizacja treści katechezy:

1. Praca w grupach – uczniowie podzieleni na 4 zespoły przygotowują na podstawie wskazanych tekstów odpowiedzi na pytania (czas pracy ok.10 min).

*gr.1 Jan Paweł II o adopcji

Jak nazywa adopcję Jan Paweł II w Evangelium vitae?
Jaki stosunek do adopcji winny prezentować rodziny chrześcijańskie?
Jakie niewłaściwe postawy wobec rodzicielstwa wymienia papież?
Dlaczego adopcja jest drogą praktycznej miłości? (wykaż wyższość więzi miłości nad więziami biologicznymi)

*gr.2 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy o adopcji

Jakim terminem w odniesieniu do adopcji posługuje się KRiO?
Jakie rodzaje przysposobienia wymienia KRiO?
Na czym polegają poszczególne formy przysposobienia?

*gr.3 Procedury adopcyjne

Jakie rodziny są poszukiwane?
Jakie wymagania wobec rodzin ubiegających się o adopcję stawiają katolickie ośrodki adopcyjne?
Jakie są wymagane dokumenty od kandydatów na rodziców adopcyjnych?
Dlaczego istotną kwestią jest motywacja?
Co mają na celu szkolenia?

*gr.4 Duchowa adopcja

Kogo obejmuje modlitwą duchowa adopcja?
Jak długo i dlaczego akurat tyle miesięcy trwa?
Od kiedy duchowa adopcja znana jest w Polsce?
Co jest istotą duchowej adopcji? (wymień konkretne praktyki religijne)
Dlaczego należy przemyśleć podjęcie decyzji o podjęciu tego zobowiązania ?

2. Uczniowie przedstawiają wyniki pracy w grupach, uzupełnienie wypowiedzi uczniów przez katechetę.
3. Inne formy opieki – wskazanie uczniom literatury uzupełniającej.

III. Podsumowanie i utrwalenie treści katechezy:

1. Uczniowie indywidualnie redagują notatkę – test zdań niedokończonych:

Adopcja jest owocem sprawiedliwości, ponieważ........................................
Miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są wyłącznie czynniki genetyczne, ale przede wszystkim........................................
Duchowa adopcja jest........................................
Modlitwa i ofiary w duchowej adopcji podejmowane są w intencji poczętego dziecka i jego rodziców, aby wyprosić u Boga ........................................

2. Chętni uczniowie odczytują sporządzoną notatkę.
3. Modlitwa na zakończenie katechezy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.