X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40382
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Korzystamy z kalendarza. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
Szkoła Podstawowa
Data: 04. 01. 2018r.
Nauczyciel prowadzący:
Konspekt zajęć został opracowany dla uczennicy kl. III a gimnazjum
Czas zajęć: 60 min.

Temat: Korzystamy z kalendarza.

Cele ogólne:
1.Rozwijanie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym:
- umiejętność nazywania pór roku, miesięcy, dni tygodnia,
- kształtowanie umiejętności korzystania z kalendarza.
- doskonalenie umiejętności posługiwania się cyframi rzymskimi,
- doskonalenie obliczeń kalendarzowych.

Cele szczegółowe:
- potrafi nazwać i wymienić po kolei dni tygodnia i miesiące w roku oraz pory roku,
- orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać,
- wyszukuje potrzebne informacje w kalendarzu,
- potrafi odczytać, podać i zapisać wybrane daty,
- zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII,
- wie, jak wykonać obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych,
- rozumie polecenia nauczyciela,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Cele rewalidacyjne:
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej na materiale literowym

Metody pracy:

- słowne: rozmowa kierowana, pogadanka,
- oparte na działaniu: aktywizujące,
- obserwacja i pokaz,

Formy pracy:

- indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Różne rodzaje kalendarzy, zagadka, karta pracy, koperta z etykietkami nazw miesięcy
i cyframi rzymskimi, plansza prezentacyjna z zapisem liczb w systemie rzymskim

Przebieg zajęć:

I. Faza wstępna.

1. Rozmowa o nastroju uczennicy - określa swoje samopoczucie. Wytworzenie miłej atmosfery rozładowanie napięcia emocjonalnego.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji – Co to jest? Zagadka.

W styczniu miał wiele kartek.
W grudniu już wszystkie wydarte.
Gdy nowy zawiśnie na ścianie,
Spełni to samo zadanie.

3. Jakie informacje zawiera kalendarz? – dni tygodnia, miesiące, imieniny, dni świąteczne, daty. Określenie aktualnego dnia, miesiąca, pory roku. Użycie określeń wczoraj, dziś, jutro.

4. Przypomnienie nazw miesięcy i ich oznaczeń za pomocą znaków rzymskich. (przypomnienie zapisu liczb naturalnych w systemie rzymskim – plansza)

II. Faza właściwa.

1. Ułóż nazwy miesięcy we właściwej kolejności, przyporządkuj cyfry rzymskie do poszczególnych miesięcy.
2. Korzystając z diagramu, napisz którego dnia i miesiąca zaczyna się poszczególne pory roku.
3. Znajdź w kalendarzu podane niżej święta i zapisz daty na trzy różne sposoby
( np. 16.04; 16 IV; 16 kwietnia)
-Dzień Matki
-Boże Narodzenie
-Dzień Dziecka

3. Zadania z kalendarzem – oblicz wykorzystując kalendarz i odpowiedz na pytania.

Ile jest poniedziałków w styczniu?
W jakim dniu w tym roku był Nowy Rok?
Ile jest sobót i niedziel razem w lutym?
Ile tygodni ma luty? ......
Ile tygodni ma marzec? ........ i ....... dni.
Ile dni ma kwiecień? ......
Ile tygodni ma kwiecień? ...... i ...... dni.

4. Zapisz daty według wzoru i uporządkuj je chronologicznie.

szósty lutego dwa tysiące piętnasty rok – 06.02. 2015r.
piąty marca dwa tysiące czwarty rok –
dwudziesty września dwa tysiące siódmy rok –
dwunasty grudnia dwa tysiące piętnasty rok –
dziewiętnasty czerwca dwa tysiące czwarty rok –

5. Zapisz znakami rzymskimi następujące liczby:
4, 6, 9, 10, 11, 12, 26, 32, 57
6. Rozszyfruj wyrazy, wstawiając zamiast liczb znaki rzymskie
1000A1000A, 500O1000EK, 50ATO,

7. Ciekawostki
• Nazwy miesięcy w Polsce wywodzą się ze słowiańskiej tradycji, w której kojarzy się nazwy miesięcy ze zjawiskami przyrodniczymi lub pracami rolniczymi. Stąd więc mamy kwiecień – miesiąc w którym wszystko kwitnie; sierpień – od żniw za pomocą sierpów; listopad – od opadających z drzew liści; grudzień – kiedy ziemia twardnieje i tworzą się grudy.
• Nazwy dni tygodnia pochodzą natomiast od liczebników lub miejsca w tygodniu. Np. niedziela – tj. po niedzieli; wtorek – dzień wtóry; środa – dzień środkowy, czwartek – dzień czwarty.
• Najdokładniejszym starożytnym kalendarzem, był kalendarz Majów, pochodzący z ok. 1500 r. p. n. e. Dzielił on rok na 365 dni i kończył się na roku 2012. Stąd wiele osób przewidywało słynny koniec świata.
• Najstarszy na świecie kalendarz został wyryty na żebrze mamuta i pochodzi sprzed 14 tysięcy lat!

III Faza końcowa.

1. Podsumowanie zajęć.
2. Podziękowanie i pochwalenie uczennicy za aktywny udział w zajęciach.
3. Ewaluacja zajęć.

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.