X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40264
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem atypowym z grupy 4-5 latków

Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem atypowym z grupy 4-5 latków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Program opracowany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr 19/2018/2019 wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ....... dnia 28.09.2018r. oraz na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.
Wymiar zajęć: 2 godziny w tygodniu.

Cele ogólne pracy rewalidacyjnej:
wspomaganie rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości,
maksymalne zminimalizowanie zaburzonych obszarów funkcjonowania
kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych umożliwiających funkcjonowanie w grupie i w relacjach z dorosłymi,
wzmacnianie i usprawnianie sfery emocjonalno-społecznej dziecka.

Cele szczegółowe:
potrafi samodzielnie ubrać się i sznurować buty,
dopasowuje garderobę odpowiednią do pory roku,
potrafi naśladować słowa i dźwięki,
nawiązuje spontaniczny kontakt wzrokowy,
nabywa i ćwiczy umiejętności społeczne w bezpiecznych warunkach,
rozwija umiejętności społeczne takie jak: współpraca w grupie, przestrzeganie zasad życia społecznego, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zachowania właściwe do danej sytuacji
rozpoznaje i nazywa poszczególne emocje,
potrafi rozpoznać i nazwać swoje emocje,
dopasowuje daną emocję do wyrazu twarzy na zdjęciu i w rzeczywistości,
rozpoznaje natężenie swoich emocji,
potrafi kontrolować swoje negatywne emocje, panować nad gniewem i złością,
potrafi rozładować swoje negatywne emocje w sposób akceptowany społecznie,
potrafi się wyciszyć i zrelaksować,
odczytuje emocje u innych osób,
zwraca uwagę na uczucia innych, stara się nie sprawiać innym przykrości,
rozwija umiejętności komunikacyjne w następujących zakresach: używanie słownictwa adekwatnego do sytuacji, unikanie słów obraźliwych i wulgarnych,
potrafi skupić się na zadaniu i doprowadza je do końca,
posiada zdolności koncentracji uwagi,
rozwija umiejętności rozumienia mowy czynnej i biernej,
komunikuje innym swoje potrzeby i stany emocjonalne,
Formy pracy: praca indywidualna.

Metody pracy:
- metoda obserwacji,
-elementy treningu umiejętności społecznych (praktyczny trening prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych),
- wykrywanie różnic i podobieństw w obrazkach
- rysowanie, kolorowanie
- wycinanki, wydzieranki
- elementy biblioterapii (w oparciu o krótkie bajki terapeutyczne)
- rozmowa kierowana
- omawianie treści ilustracji
- wymuszona ekspresja mimiczna emocji (elementy pantomimy przed lustrem)
- układanie puzzli płaskich według wzoru,
- łączenie elementów w pary, memory obrazkowe
- łączenie kropek w obrazek
- rozpoznawanie przedmiotów i faktur dotykiem
-zabawy z regułami, zabawy tematyczne

Pomoce dydaktyczne:
pomoce naturalne,
zabawki dydaktyczne (klocki, układanki, ilustracje, historyjki obrazkowe)
ilustracje obrazujące stany emocjonalne ludzi,
teksty bajek terapeutycznych,
zestawy bajek i opowiadań dla dzieci z autyzmem,
karty pracy,
odtwarzacz CD, płyty z muzyką do zajęć,
materiały plastyczne.

Rodzaje działań rewalidacyjnych:
usprawnienie wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego, rozwijanie myślenia i komunikowania się poprzez zadania na kartach pracy, gry i zabawy dydaktyczne, zagadki, historyjki obrazkowe,
korygowanie deficytów w sferze kontaktów społecznych poprzez:
1. rozwijanie umiejętności społecznych (współpraca w parach, przestrzeganie zasad życia społecznego, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych), zadania w parach, trening umiejętności społecznych, odgrywanie scen,
2. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi)
3. rozwijanie zdolności koncentracji uwagi,
4. pomaganie w rozumieniu zasad i reguł życia społecznego,
5. omawianie z chłopcem różnych sytuacji z życia i wyjasnienie co inni ludzie mogą mysleć, czuć i jakie są przyczyny ich powstawania,
doskonalenie umiejętności naprzemiennej komunikacji werbalnej (np. rozumienie przysłów, żartów) i niewerbalnej (znaczenia gestów, mimiki twarzy)
doskonalenie rozpoznawania emocji własnych, regulacji ich natężenia, a także samokontroli emocjonalnej, komunikowania swoich potrzeb,
modelowanie sposobu reagowania w sytuacjach społecznych, uprzedzanie nowych sytuacji budzących niepokój poprzez ich wczesniejsze omówienie,
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez obserwację zjawisk i ich konsekwencji, układanie historyjek obrazkowych,

Program opracował: Przemysław Woźniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.