X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40348
Przesłano:
Dział: Języki obce

In the shop. Konspekt lekcji z języka angielskiego

Konspekt lekcji z języka angielskiego

I. Informacje ogólne:

Klasa: III szkoły podstawowej w Orle
Czas: 45 minut
Temat lekcji: In the shop – bawimy się w sklep.

Cele lekcji:
Uczeń posługuje się i utrwala środki leksykalne z kręgu tematycznego : sklepy, liczby
1-100.
Uczeń reaguje werbalne i niewerbalne na polecenia nauczyciela.
Uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
Uczeń śpiewa rymowankę i reaguje całym ciałem na usłyszane zwroty.
Uczeń rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i posługuje się nimi.
Uczeń współdziała w grupie.
Cele ucznia:
Potrafię zapytać się o cenę artykułów w sklepie i podać cenę.
Umiem zachować się w sklepie stosując zwroty grzecznościowe.
Śpiewam rymowankę i rozumiem jej sens.
Rozumiem polecenia nauczyciela i reaguję na nie.

Materiał leksykalno - gramatyczny: nazwy sklepów: shopping centre, the pet shop, the newsagent’s, the clothes shop, the toy shop, the sports shop, the supermarket, honey pot, money, pence, pound, liczebniki 1-100, zwroty: How much is it?, It’s ....., here you are, thank you, good morning, goodbye, What’s this?.
Metody pracy: prezentacja, głośne powtarzanie za nauczycielem, TPR (Total Phisical Response) – reagowanie całym ciałem, gra i zabawa dydaktyczna.
Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, w grupach
Pomoce dydaktyczne:
podręcznik – Super Sparks 3
karty obrazkowe i słowne
kartki z nazwami sklepów, ceny
odtwarzacz CD

II. Przebieg lekcji:

Czynności wstępne:
powitanie: dzieci śpiewają piosenkę na powitanie - “Good morning to you!”
sprawdzenie listy obecności
podanie tematu i celów lekcji

Rozgrzewka językowa (Warm-up):
1. Nauczyciel rozpoczyna lekcje od przypomnienia określeń rodzajów sklepów, pokazuje karty obrazkowe i zadaje pytanie What’s this?. Zadaniem uczniów jest nazwać prezentowany sklep.
2. Nauczyciel informuje uczniów, iż za chwilę wysłuchają znanej im rymowanki, prosi ich o śpiewanie i pokazywanie gestami, tego co usłyszą.
3. Nauczyciel prosi uczniów, aby stanęli w kręgu, rozdaje im karty obrazkowe i słowne przedstawiające różne rodzaje sklepów i wyjaśnia, iż za chwile będą bawili się w grę polegającą na tworzeniu par. Nauczyciel podaje zasady gry: gdy gra muzyka (piosenka z poprzedniej lekcji) uczniowie przekazują sobie z rąk do rąk karty obrazkowe i słowne, a w momencie gdy muzyka przestaje grać, uczniowie pokazują karty, które mają właśnie w reku i szukają par (uczeń, który ma kartę obrazkową szuka jej odpowiednika słownego i odwrotnie).

Prezentacja nowego materiału (Presentation):
Nauczyciel zapowiada, iż uczniowie za chwilę będą bawili się w sklep. Zadaje uczniom pytanie, jak należy zachowywać się w sklepie. Zapisuje na tablicy zwroty, które uczniowie będą ćwiczyli w trakcie zabawy (Good morning, How much is it?, It’s......pound/pence, Here you are, thank you, Goodbye)

Praca nad materiałem (Practice):
Uczniowie losują sklepy, w których wcielą się w role sprzedawców. Wybierają również artykuły do swoich sklepów i przyklejają ceny.

Ćwiczenie dodatkowe, w zależności od przebiegu lekcji (Production):
Nauczyciel prosi uczniów o wyjęcie swoich kart obrazkowych przedstawiających różne rodzaje sklepów. Wyjaśnia, iż uczniowie zagrają za chwilę w znaną im grę „Four in a row” (Cztery w rzędzie). Uczniowie układają karty przed sobą obrazkami do góry, po cztery w rzędzie. Następnie nauczyciel wymienia nazwę sklepów, uczniowie w tym czasie wybierają odpowiednia kartę i odwracają ją obrazkiem do dołu. Osoba, która jako pierwsza odwróci cztery karty w jednym rzędzie podnosi rękę, mówi głośno four in a row i zostaje zwycięzcą.

Zakończenie lekcji:
1. Nauczyciel podsumowuje lekcję, nagradza najlepszych sprzedawców medalami.
2. Nauczyciel dokonuje ewaluacji lekcji, zadaje uczniom pytania: który z elementów lekcji podobał im się najbardziej?, uczniowie wypełniają kartę ewaluacji lekcji.
3. Uczniowie śpiewają piosenkę na pożegnanie „Goodbye girls, goodbye boys....”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.