X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40347
Przesłano:
Dział: Języki obce

Teens and media. Konspekt lekcji z języka angielskiego

Konspekt lekcji z języka angielskiego

I. Informacje ogólne:

Klasa: VII szkoły podstawowej w Orle
Czas: 45 minut
Temat lekcji: Teens and media

Cele lekcji:
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych: media.
Uczeń wyszukuje informacje szczegółowe w tekście pisanym.
Uczeń tworzy krótkie wypowiedzi ustne:
– opisuje zjawiska i czynności,
– wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy,
– przedstawia opinie innych osób.
Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:
– uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia,
– wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się, sprzeciwia.
Uczeń przetwarza tekst.
Cele ucznia:
Potrafię powiedzieć, jak korzystam z mediów, i wyrazić swoje zdanie na ich temat.
Potrafię zapytać o nawyki kolegów / koleżanek w korzystaniu z mediów.

Metody pracy: gra dydaktyczna, pogadanka, inscenizacja, ćwiczenia
Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, w grupach
Pomoce dydaktyczne:
podręcznik English Class A2+ (tekst pt. Where are all the couch potatoes?)
piłka
odtwarzacz CD i DVD

II. Przebieg lekcji:

Czynności wstępne:
powitanie: Good morning!
sprawdzenie listy obecności
podanie tematu i celów lekcji (nauczyciel zapisuje temat na tablicy i krótko licytuje słownictwo, którego uczniowie oczekują do tematu. Zapisuje przykłady na tablicy - słowem kluczowym lekcji jest słowo MEDIA)

Rozgrzewka językowa (Warm-up):
1. Nauczyciel w celu utrwalenia słownictwa, które uczniowie poznali na poprzednich lekcjach, rzuca do każdego z nich piłkę. Zadaniem uczniów jest przetłumaczyć na język angielski wyraz lub wyrażenie podane przez nauczyciela oraz odrzucić piłkę.
2. Nauczyciel odtwarza film na temat spędzania czasu wolnego przez nastolatki, po obejrzeniu filmu inicjuje rozmowę na temat spędzania czasu wolnego przez uczniów, ile miejsca w tym zajmują media.
Prezentacja nowego materiału (Presentation):
Nauczyciel zapisuje na tablicy dwa idiomy: couch potato i to have square eyes, prosi chętnych uczniów o przedstawienie scenek prezentujących znaczenie idiomów, pozostali uczniowie próbują zgadnąć znaczenie.
Praca nad nowym materiałem (Practice):
1. Nauczyciel rozdaje uczniom tekst z lukami (wersje A i B) oraz wyjaśnia, na czym polega zadanie. Uczniowie pracują w parach, czytają tekst na głos dla siebie nawzajem, wolno
i wyraźnie, zaczyna uczeń A. Uczeń B słucha i stara się uzupełnić tekst w lukach. Może zatrzymywać ucznia A i zadawać w języku angielskim pytania dotyczące brakującego tekstu (informacji) lub poprosić o powtórzenie czy przeliterowanie. Następnie uczniowie zmieniają się rolami, uczeń B stara się uzupełnić luki w swoim tekście. (10 min). Uczniowie porównują swoje teksty, a następnie czytają pełny tekst w podręczniku na stronie 9 i wykonują zadania 3 i 6, sprawdzenie całą klasą.
2. Uczniowie przeprowadzają wywiady w parach. Nauczyciel wyjaśnia zadanie, organizuje pary, wręcza uczniom pytania, po 4 dla każdego.
Przykładowe pytania do wywiadu:
a. Is it important to you to know what is happening in other countries?
b. Do you watch the news on TV? What channel is it?
c. Do you read the news on the internet?
d. Do you have a favourite website for this or learn about things from social media (eg. FB)?
e. Do you listen to the news on the radio? How often?
f. Do you or your parents buy newspapers? How often?
g. Do you think that the internet has changed the way we find out about what’s happening
in the world? In what ways?
h. Do you always believe everything you see and hear on the news? Why?
3. Uczniowie łączą się w grupy czteroosobowe, dyskutują na temat rezultatów wywiadów. Nauczyciel moderuje dyskusję, zachęca uczniów do przekazania informacji o swoich nawykach i nawykach kolegów i koleżanek oraz wyrażania swojej opinii (np. zalety, wady różnych źródeł informacji).
Zakończenie lekcji:
1. Nauczyciel podsumowuje lekcję, nagradza aktywnych uczniów plusami.
2. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki ze zdaniem ewaluacyjnym i prosi o dokończenie.
3. Nauczyciel zadaje i objaśnia pracę domową. Zadaniem uczniów jest napisać wpis na blogu na temat korzystania z mediów z elementami oceny różnych źródeł informacji. Długość pracy: 80–100 słów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.