X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40330
Przesłano:

Wielkie odkrycia geograficzne. Lekcja historyczno-przyrodnicza

Lekcja historyczno-przyrodnicza
Temat: Wielkie odkrycia geograficzne
Opracowanie: Agnieszka Gejgał i Agata Winter

Cele lekcji:
•Poznanie dat wypraw
•Poznanie pojęć: Stary i Nowy Świat, handel trójkątny
•Poznanie nazwisk wielkich XVI – wiecznych podróżników i tras ich wypraw, porównanie wiedzy o otaczającym świecie przed odkryciami
i po nich,
•Poznanie przyczyn i skutków odkryć geograficznych dla Europy i nowo odkrytych terenów
Cele sformułowane w języku ucznia:
•Dowiesz się dlaczego pod koniec XV w. poszukiwano drogi morskiej do Indii
•Zapoznasz się z wyprawami Bartłomieja Diaza, Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ameriego Vespucci, Ferdynanda Magellana
•Dowiesz się jak zmieniło się życie po odkryciach geograficznych
w Europie i Ameryce
NaCoBezu
Uczeń potrafi
•Odpowiedzieć na pytanie: Jakie były przyczyny odkryć geograficznych
•Omówić i pokazać na mapie wyprawy Bartłomieja Diaza, Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, , Ferdynanda Magellana, Ameriego Vespucci
•Wyjaśnić co stało się w latach: 1488, 1492, 1497, 1519-1522
•Wyjaśnić na czym polegał handel trójkątny
•Wymienić pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych

Pytanie kluczowe:
•Czy dotarcie Europejczyków do Ameryki było dla jej mieszkańców zbawieniem czy przekleństwem?
•Co było droższe w tamtych czasach: Herbata i przyprawy czy mięso i owoce?

Metody i formy zajęć:
•Praca w grupach
•Praca z mapą
•Praca z tablicą interaktywną
•Praca z nośnikami internetowymi
Materiały i pomoce dydaktyczne: podręcznik, mapa, atlasy, teksty źródłowe, karty pracy,

Przebieg :
1.Wprowadzenie. Sprawdzenie wiedzy zdobytej z poprzednich zajęć za pomocą, krótkiej gry geograficznej. (Kontynenty i Oceany)
2. Szukanie przyczyn wielkich odkryć geograficznych – dyskusja z kolegą/ koleżanką Uczniowie w parach/grupach dyskutują na temat: "Co by cię skłoniło do wyruszenia w nieznaną podróż w XV wieku?" Wspólnie omawiamy przyczyny wielkich odkryć geograficznych i wynalazki, które im to ułatwiło. Tu uczniowie mogą posiłkować się Internetem.
3.Wyprawa pierwsza. Uczniowie w grupach dostają zadanie do wykonania. Muszą odgadnąć ukrytego odkrywce i przedstawić krótką notkę biograficzną na jego temat.
4.Wyprawa druga. Za pomocą mapy zaznaczyć trasę wyprawy najważniejszych odkrywców. Uczniowie posługują się atlasem i wypełniają kartę pracy. Liderzy po skończonej pracy omawiają zadanie.
5.Wyprawa trzecia. Za pomocą ukrytych mapek w kopertach uczniowie muszą odszukać i przyporządkować towary przywożone z Nowego Świata i towary wywożone przez Europejczyków. Do podanych towarów muszą podać odpowiednik w języku angielskim.
6.Podajemy pytanie kluczowe: Co było droższe w tamtych czasach: Herbata i przyprawy czy mięso i owoce?
7.Wyprawa czwarta. Na kartach pracy za pomocą mapy uczniowie obliczają w linii prostej podróż wybranego odkrywcy.
8. Podajemy pytanie kluczowe: Czy dotarcie Europejczyków do Ameryki było dla jej mieszkańców zbawieniem czy przekleństwem?
9.Uczniowie oglądają krótką prezentacje i na jej podstawie wypisują pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych.

Zadanie domowe:
Przeprowadź wywiad z Krzysztofem Kolumbem dotyczący jego podróży do Ameryki (5-8 pytań i odpowiedzi).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.