X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40293
Przesłano:
Dział: Języki obce

Projekt międzyoddziałowy "Globalne czytanie o globalnych wyzwaniach" - wniosek

Szanowny Panie Starosto,
Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o wsparcie autorskiego projektu – „Jestem Europejczykiem i znam swoje dziedzictwo” , który zamierzamy realizować we wrześniu-październiku 2017r. w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących z uczniami dwóch klas dwujęzycznych (z liceum i gimnazjum).
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczniów historią oraz jej szerokim wpływom na kulturę, ludzi, język oraz sztukę, chcemy zaproponować im formę działań, które pogłębią nie tylko ich wiedzę, a także pozwolą wykorzystać ich kreatywność, zdolności techniczne czy aktorskie. Realizacja projektu „Jestem Europejczykiem i znam swoje dziedzictwo” ma na celu rozbudzenie poczucia wspólnoty europejskiej, wrażliwości na kulturę, sztukę Europy wśród uczniów oraz rozwijanie umiejętności językowych. Tematyka zależna jest od inicjatywy uczniów, ich zainteresowań i pomysłowości, jednak w tym roku skupi się na stylach w sztuce na przestrzeni wieków, architekturze, literaturze i rozwijaniu dwujęzyczności uczniów gimnazjum i liceum. Realizacja tego projektu jest bardzo ważna, gdyż dziedzictwo kulturowe jest jednym z filarów Europy i miało ogromny wpływ na kształtowanie jej korzeni.

Uczestnicy: 60 uczniów klas dwujęzycznych IIIB gimnazjum i Id liceum
Temat projektu: Jestem Europejczykiem i znam swoje dziedzictwo
Cel główny projektu:
• Rozbudzenie poczucia wspólnoty europejskiej, wrażliwości na kulturę, sztukę Europy wśród uczniów oraz rozwijanie umiejętności językowych, kreatywności;
• Niestandardowe realizowanie podstawy programowej. Poszukiwanie korzeni Europy.

Cele szczegółowe projektu:
Uczniowie
• Rozpoznają style w sztuce i architekturze
• Definiują style w języku polskim i angielskim
• Potrafią wymienić dwóch twórców każdego stylu i przykładowe ich dzieła
• Opowiadają o sztuce w języku angielskim
• Kształcą zainteresowanie sztuką
• Znają terminologię w języku angielskim
• Rozwijają umiejętności do bezinteresownego wysiłku intelektualnego i twórczego
• Upowszechniają wiedzę historyczną wśród uczniów
• Rozwijają kreatywność
• Prezentują umiejętności posiadanej wiedzy za pomocą różnych środków artystycznych np. prezentacja multimedialna, dramat, plakat, komiks
• Posiadają umiejętność krytycznego spojrzenia na sztukę
• Kształcą umiejętność pracy w grupie
• Znają literaturę europejską
• Potrafią rozpoznać gatunki literackie
• Znają wciąż używane zwroty językowe zapożyczone z Szekspira
• Potrafią wyszukać informację w literaturze polsko i anglojęzycznej.

Spodziewane efekty
Uczniowie
• Będą potrafili rozpoznać dzieła Szekspira
• Wykonają prezentację multimedialną o stylach w sztuce i architekturze w Muzeum Narodowym
• Będą potrafili oprowadzić grupę zarówno polsko jak i anglojęzyczną w Muzeum Narodowym
• Potrafią stworzyć własne dzieło w oparciu o poznane style w sztuce
• Będą potrafili określać epokę historyczną na podstawie wskazanego dzieła
• Wskazują w języku angielskim zwroty zapożyczone z dzieł Szekspira
• Wskazują motywy z dzieł Szekspira we współczesnej kinematografii
• Tworzą alternatywną wersję dzieł Szekspira z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych.

Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga ogromnego nakładu pracy młodzieży, nauczycieli realizujących ten projekt, jak i środków finansowych. Stąd zwracamy się z uprzejmą prośbą do Starosty Powiatu Legionowskiego o sfinansowanie ze środków programu „Powiat otwartych szans II” projektu: „Jestem Europejczykiem i znam swoje dziedzictwo” Koszt całego projektu to 8168 zł. zwracamy się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 2993zł., resztę pokryją uczniowie (5175zł.) Poniżej przedstawiamy koszty potrzebne do realizacji projektu.

Z wyrazami szacunku,
Koordynator projektu:

mgr Agnieszka Trybel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.