X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40226
Przesłano:
Dział: Języki obce

Propozycja tematyki na kółku języka angielskiego dla klas 1-3

Propozycja tematyki na kółku języka angielskiego

1. Witamy się i przedstawiamy po angielsku.
- Hello!, Good morning, Hi!, I am......., What’s your name?, How are you?, I’m fine, thank you. Goodbye.
2. Poznajemy nazwy kolorów.
- pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, white, black
3. Moja rodzina. Nazwy członków rodziny.
- This is my family. This is my..... and this is ..... . mummy, daddy, sister, brother, grandpa, grandma, me
4. Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych.
- What is this? This is a ....... . , pen, pencil, pencil-case, book, ruler, rubber, board
5. Liczymy od 1 do 10. Liczba mnoga rzeczowników. One-ten
6. Poznajemy nazwy części ciała i proste polecenia.
- ears, fingers, mouths, eyes, mars, head, noses, toes, knees
7. Zabawki.
- doll, balloon, robot, plane, kite, ball, train
8. Ćwiczenia ruchowe TPR- wydawanie poleceń i reagowanie na nie.
- Touch your...... - Open your ..... – jump ......
- Point to....... - Close your ...... - Count to .....
- Say......... - Turn ..........
9. Zaimki miejsca: w, na , pod, obok. ( in, on, under, next to)
10. Boże Narodzenie, Wielkanoc.
- Christmas tree, presents, balls, snowman, candles, star, sweets, Santa Claus
- Easter Bunny, Easter eggs, Easter baskets
11. Nazwy zwierząt domowych.
- pets, cat, mouse, parrot, rabbit, hamster, tortoise, dog, horse, pig
12. Nazwy zwierząt egzotycznych.
- giraffe, tiger, monkey, zebra, elephant, lion
13. Nazwy potraw.
- apple, pear, banana, ice-cream, popcorn, cola, fish, chips, salad
14. Nazwy części garderoby.
- shorts, socks, shoes, trousers, dress, sweater
15. Wyrażanie emocji.
- Are you......happy, sad, angry, hungry?

Struktury gramatyczne:
• rzeczownik, liczba mnoga rzeczownika
• zaimki osobowe w funkcji podmiotu
• przymiotniki ( kształt, kolor, wielkość- big small)
• liczebniki główne do 10-ciu
• okoliczniki miejsca
• spójnik: and, but
• czasownik have got
• tryb rozkazujący- polecenia, zakazy
• czas teraźniejszy prosty- wyrażanie upodobań ( I like, I don't like)

Sytuacje i funkcje komunikacyjne
• powitania
• przedstawianie się
• prezentowanie członków rodziny
• pytanie o imię, wiek, samopoczucie
• nazywanie części ubrań
• nazywanie części ciała
• podawanie nazw napojów i jedzenia
• podawanie nazw warzyw i owoców
• wyrażanie upodobań
• nazywanie zwierząt domowych i żyjących w zoo
• nazywanie zabawek
• podawanie nazw kolorów
• nazywanie przyborów szkolnych
• nazywanie pór roku
• nazywanie świąt i uroczystości

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.