X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40184
Przesłano:

Dodawanie ułamków zwykłych

Scenariusz lekcji matematyki w klasie 4

Opracowała: Klaudyna Łosińska

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.

Hasło programowe: Ułamki zwykłe.

Metody nauczania:
• problemowa
• ćwiczeniowa

Formy pracy:
• praca z całą klasą
• praca w grupach dwuosobowych
• praca indywidualna

Cele operacyjne:
Uczeń:
• odróżnia ułamki właściwe od niewłaściwych,
• dodaje ułamki zwykłe o tych samych mianownikach.
Środki dydaktyczne:
• domino
• karty z ułamkami i sylabami,
• kartki z zadaniem domowym
Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne:
- przywitanie się z uczniami
- sprawdzenie listy obecności

2. Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji:
Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
- Co to jest ułamek?
- Z czego się składa?
- Podaj przykład liczb mieszanych.
- Co to jest ułamek niewłaściwy?
- Na co można zamienić z ułamek niewłaściwy?

Przeprowadzenie quizu:
https://learningapps.org/853155

3. Wprowadzenie do tematu lekcji
-Układanka- Uczniowie z podanych na kartach ułamków wybierają ułamki właściwe, układają od najmniejszego do największego. Odwracają na drugą stronę i z sylab układają zdanie "Dodawanie ułamków".

-Oglądamy film- dodawanie ułamków
https://www.youtube.com/watch?v=k9iNF0PDAGo

4. Cześć właściwa
-Ćw. 1- Uczniowie zapisują przykłady do zeszytu.

-Zapisanie na tablicy i w zeszytach:
Aby dodać ułamki o takich samych mianownikach, dodajemy liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.

-Ćw. B str. 173 -podręcznik GWO
Zadanie 1 str. 174

-Rozwiązywanie zadań na matzoo:
http://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_76.html#top

5. Podsumowanie lekcji
-Nauczyciel pyta co trzeba zrobić, aby dodać ułamki o jednakowych mianownikach?

-Gra dydaktyczna domino. Uczniowie w parach układają kostki domina. Najpierw muszą dodać dwa ułamki a następnie odszukać wynik i dołożyć.

-Nauczyciel zadaje pracę domową - dodawanie ułamków zwykłych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.