X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40181
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Anna Grochowska

Nauczyciel – wychowawca świetlicy.
Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Okres stażu 01.09.2016 r. – 31.05.2019

Podstawa prawna opracowania planu:

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu metody pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
FORMY REALIZACJI
- Analiza dokumentów prawa oświatowego oraz materiałów dotyczących awansu zawodowego
(wrzesień 2016)
SPOSÓB DOKUMENTACJI
-wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

2. Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły
FORMY REALIZACJI
-Analiza dokumentacji szkoły – zapoznanie się ze zmianami w statucie
- Prace w zespole ds. Wychowawczo-profilaktycznych
- Obsługa dziennika elektronicznego
(cały okres stażu)
SPOSÓB DOKUMENTACJI
-notatki,notatki własne

3. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły
FORMY REALIZACJI
- Wzbogacenie wiedzy , nabycie umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w szczególności dotyczących zagadnień związanych z: umiejętnościami wychowawczymi, pedagogiką zabawy, papieroplastyką
- Pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej
- Obserwacja zajęć innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych
-Stały kontakt i współpraca z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami poprzez wykorzystanie dziennika elektronicznego.
- Wzbogacenie bazy świetlicy poprzez pozyskiwanie sponsorów , gromadzenie pomocy dydaktycznych, scenariuszy z zajęć
(cały okres stażu)
DOWODY REALIZACJI
zaświadczenia dyplomy, wykaz literatury, stron internetowych
przykładowe arkusze obserwacji
przykładowe scenariusze zajęć, materiały dydaktyczne

4. Wykorzystanie techniki komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
FORMY REALIZACJI
- Pozyskiwanie przy pomocy Internetu bieżących materiałów potrzebnych do zajęć w świetlicy.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz całej dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
- Umieszczenie na stronach internetowych własnego planu rozwoju zawodowego
- Udział w kursie dotyczącym technologii komputerowych jako narzędzia usprawniającego pracę nauczyciela
- Wykorzystanie na zajęciach prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych.
-Korzystanie z literatury pedagogicznej polecanej za forach internetowych przez innych nauczycieli, wymiana doświadczeń
- Wykorzystanie możliwości dziennika elektronicznego do kontaktu z rodzicami wychowanków
(cały okres stażu)
DOWODY REALIZACJI
przykładowe scenariusze zajęć, karty pracy
plan rozwoju zawodowego, sprawozdania,zaświadczenie
wykaz prezentacji i programów,wykaz forów internetowych

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1. Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.
FORMY REALIZACJI
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wychowanków, spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
(cały okres stażu)
2. Współpraca z innymi placówkami związanymi z oświatą i wychowaniem w Polsce
FORMY REALIZACJI
-Udział w świetlicowych konkursach ogólnopolskich.
(cały okres stażu)
3. Organizowanie/pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
FORMY REALIZACJI
- DEN, Dzień Dziecka,Dzień Patrona itp.
(cały okres stażu)
4.Pozyskiwanie z zewnątrz materiałów i środków wykorzystywanych do pracy w świetlicy, uatrakcyjniających zajęcia świetlicowe - Akcja przynoszenia przez wychowanków niepotrzebnych już gier, książek, czasopism itp.
- Nawiązanie kontaktu z firmami zewnętrznymi np. Leroy Merlin, Provident Polska.
(cały okres stażu)
5.Udział w akcjach charytatywnych
Zbiórka na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących
cały okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli oraz organizacja własnych zajęć otwartych,.
FORMY REALIZACJI
-Wdrożenie zdobytych umiejętności do podniesienia jakości pracy szkoły i własnego rozwoju zawodowego (cały okres stażu).
- Prowadzenie zajęć świetlicowych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, omówienie zajęć
(Rok 2016/2017 i Rok 2017/2018)
- Uczestnictwo w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli
(po jednej lekcji w każdym roku stażu)
DOWODY REALIZACJI
zaświadczenia, świadectwa ukończenia kursów, szkoleń,2 scenariusze zajęć,3 arkusze obserwacji
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.
FORMY REALIZACJI
- Zdobywanie wiedzy i wykorzystanie jej do podniesienia jakości pracy szkoły
(cały okres stażu)
- Poszukiwanie nowych zajęć uatrakcyjniających pobyt w świetlicy
(cały okres stażu)
DOWODY REALIZACJI
wykaz literatury
3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, gromadzenie literatury tematycznej (np. poradników dotyczących pracy w świetlicy, książek pomocnych przy pracach plastycznych).
FORMY REALIZACJI
- Udzielanie porad nauczycielom rozpoczynającym pracę w świetlicy
(cały okres stażu)
- Pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego,
(rok 2016/2017)
- Współpraca ze studentami odbywającymi praktyki w świetlicy
(cały okres stażu)
DOWODY REALIZACJI
-adnotacje w dzienniczku praktyk
4.Organizacja zajęć świetlicowych
FORMY REALIZACJI
-Przeprowadzenie zajęć świetlicowych z udziałem rodziców
(cały okres stażu)
-Organizacja kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych
(rok 2016/2017)
- Prowadzenie tzw. pogotowia edukacyjnego (wyrównywanie braków edukacyjnych, pomoc w odrabianiu prac domowych)
(cały okres stażu)
- Przygotowanie uroczystości- apelu z okazji DEN
(rok 2016/2017)
- Prowadzenie świetlicowego kącika czytelniczego
(rok 2017/2018)
- Prowadzenie świetlicowego cyklu zajęć „Mali podróżnicy” opartego o własny program
(rok 2018/2019)
- Organizacja świetlicowych spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
(cały okres stażu)
- Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie cyklu o zajęć o zdrowym stylu życiu, przygotowanie gazetek na ten temat.
(rok 2016/2017)
-Prowadzenie zajęć w ramach sekcji origami w świetlicy
(cały okres stażu)
DOWODY REALIZACJI
wpisy w dzienniku

Plan rozwoju zawodowego w okresie trwania stażu może ulec zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.