X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40015
Przesłano:

Woda - najpopularniejszy związek chemiczny. Konspekt lekcji chemii kl.7

Konspekt lekcji chemii kl.7 w Szkole Podstawowej Specjalnej

Nauczyciel prowadzący: mgr Marta Fiszer
Czas trwania zajęć: 45 minut

Temat: Woda- najpopularniejszy związek chemiczny.

Operacjonalizacja celów:

NaCoBeZu (Na co będę zwracać uwagę):
Posługiwanie się podstawowymi informacjami dotyczącymi wody.

Uczeń wie:
- jaką budowę ma cząsteczka wody i zna jej wzór sumaryczny
- w jakich stanach skupienia może występować woda oraz gdzie występuje na Ziemi.

Uczeń rozumie:
-że istnieje zależność między budową cząsteczki wody i jej właściwościami.

Uczeń potrafi:
-podać podstawowe informacje na temat wody.

Cel wychowawczy: Kształtowanie postawy badawczej, uwrażliwianie na znaczenie wody jako niezbędnego czynnika do życia na Ziemi.

Cel rewalidacyjny: Ćwiczenie pamięci i umiejętności wyszukiwania i analizy informacji, kształcenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.

Formy pracy: zbiorowa.

Metody: opis, prezentacja, dyskusja, działanie praktyczne.

Środki dydaktyczne: prezentacja na temat wody, plansze tematyczne, kserokopie, zlewki z wodą, czajnik, kostki lodu.

Przebieg zajęć:

Część wstępna:
-przywitanie uczniów
-sprawdzenie obecności
-zapisanie daty i tematu lekcji, przedstawienie celów lekcji

Część właściwa:
-przypomnienie wiadomości na temat łączenia się atomów pierwiastków w cząsteczki i tworzenia związków chemicznych
- wyjaśnienie dlaczego cząsteczka wody jest dipolem
- prezentacja multimedialna na temat wody
- swobodna rozmowa odwołująca się do doświadczeń uczniów związanych z obserwacją zmian stanów skupienia wody w poszczególnych porach roku
- działanie praktyczne: badanie i określanie właściwości wody
- dyskusja na temat znaczenia wody dla człowieka

Część końcowa:
- podsumowanie lekcji i ocena aktywności uczniów
- uporządkowanie miejsca pracy
- pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.