X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39926
Przesłano:

Czytamy wiersz Jana Brzechwy. Konspekt zajęć edukacyjnych w klasie V zet

Przedmiot: funkcjonowanie osobiste i społeczne
Temat ośrodka tygodniowego: W świecie książek
Temat ośrodka dziennego: Czytamy wiersz Jana Brzechwy

Zadania szkoły (z podstawy programowej): wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nauki rozumienia oraz nabywania języka (przyswajania i uczenia się) i rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania w dostępnej modalności, jak również zdobywania elementarnych umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym życiu.
Treści podstawy programowej:
II. Ja i otoczenie.
3. Ja – w rozmowie:
1) przyswajanie języka i doskonalenie rozwoju mowy;
7. Moje zdrowie:
3) uczenie się dobierania produktów spożywczych do poszczególnych posiłków.
III. To, co mi pomaga.
2. Wspieranie ucznia w zakresie:
1) rozwijania komunikacji;
3) doskonalenia motoryki małej;
10) rozwijania i doskonalenia technik szkolnych (czytania, pisania, liczenia).

Cel ogólny: utrwalanie znajomości warzyw i poszerzanie słownictwa.
Cele szczegółowe:
1) wiedza:
Uczeń:
- podaje znaczenie słów usłyszanych w wierszu,
- nazywa warzywa,
- rozpoznaje warzywa na obrazku,
- wie, jakie warzywa można wykorzystać do przygotowania posiłku.
2) umiejętności:
Uczeń:
- dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów,
- określa pierwszą głoską w wyrazie,
- dobiera sylwety warzyw do pary,
- określa ilość elementów w zbiorze i zapisuje ją cyfrą,
- koloruje obrazek z zachowaniem adekwatności koloru.
3) postawa:
Uczeń: - stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
- pracuje podczas lekcji zgodnie ze swoimi możliwościami.

Metody pracy (wg W. Okonia): - podające (pogadanka, opis, prezentacja),
- praktycznego działania (metoda zajęć praktycznych).

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: książka z wierszami Jana Brzechwy, prezentacja w programie PowerPoint, sylwetki warzyw na patyczkach, sylwetki warzyw i etykiety z napisami do wklejenia, karty pracy, plastelina.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Zajęcia wstępne

1. Powitanie uczniów przez nauczyciela.
2. Ustalenie pory roku, miesiąca i dnia oraz podanie tematu zajęć – pisanie daty i tematu w zeszytach po śladzie.

II. Zajęcia właściwe

1. Prezentacja Power Point – zapoznanie z osobą Jana Brzechwy, oglądanie slajdów przez dzieci.
2. Słuchanie i analizowanie wiersza – nauczyciel czyta wiersz pt. „Na straganie” i jednocześnie pokazuje kolorowe sylwetki warzyw. Następnie pyta o znaczenie słów: stragan, krzepka, stroni, gramoli, krewka, zaperzyła się, swary, feler. Dzieci wyjaśniają znaczenie słów, nauczyciel dopowiada.
3. Praca w zeszytach – dzieci wklejają sylwetki warzyw występujących w wierszu, dzielą wyrazy na sylaby, określają pierwszą głoskę, odnajdują etykiety z nazwami warzyw i również wklejają.
4. Przerwa śródlekcyjna – zabawa ruchowa „Głowa, ramiona...”
5. Karty pracy:
– dobieranie warzyw do poszczególnych posiłków. Dziewczynki rozwiązują zadanie, chłopiec dobiera w pary obrazki z warzywami.
- przeliczanie warzyw, pisanie cyfr (dziewczyny), kolorowanie sylwetek warzyw (chłopiec).
6. Lepienie z plasteliny – dzieci wybierają ulubione warzywo i lepią je z plasteliny.

III. Zajęcia końcowe

1. Podsumowanie zajęć.
2. Ocena pracy dzieci i zachowania w ciągu lekcji (naklejki).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.