X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39932
Przesłano:

Czytanie ze zrozumieniem: "Pan Tadeusz". Praca klasowa

Kod VIII ............................. ocena...........................
.............pkt/..........pkt
data.................
Sprawdzian – czytanie ze zrozumieniem

Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie polecenia. Masz dużo czasu. Życzę Ci powodzenia.

Przeczytaj uważnie tekst. ( załącznik nr 1.) I odpowiedz na pytania.

„Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.
Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą." A. Mickiewicz "Pan Tadeusz" fragment

Zadanie 1. Inwokacja to rozbudowana apostrofa, otwierająca

a) balladę
b) epopeję
c) powieść

1pkt/..........pkt

Zadanie 2. Inwokacja zazwyczaj zawiera

a) podziękowanie za udzieloną pomoc
b) prośbę o natchnienie
c) wspomnienie dzieciństwa 1pkt/..........pkt

Zadanie 3. Dwa początkowe wersy stanowią nawiązanie do

a) bajki Ignacego Krasickiego
b) „Dziadów” Adama Mickiewicza
c) fraszki Jana Kochanowskiego
1pkt/..........pkt

Zadanie 4. Wskaż poprawne przyporządkowanie.

a) „Inwokacja” zawiera jednakową liczbę sylab i rymy,
ponieważ
1. jest wierszem regularnym.
b) „Inwokacja” nie jest podzielona na strofy,

2. jest wierszem wolnym.
1pkt/..........pkt
Zadanie 5. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
Wydarzenia przedstawione w „Panu Tadeuszu” dzieją się:

a) w Dobrzyniu w XVIII wieku
b) na Litwie w XIX wieku
c) w Soplicowie w XX wieku
1pkt/..........pkt

Zadanie 6. Opis krajobrazu ma charakter

a) malarski
b) dokładny
c) alegoryczny 1pkt/..........pkt

Zadanie 8. Wskaż punkt, w którym zapisano tylko spójniki

a) oraz, ani, czy, ale
b)tutaj, ile, się,
c) tobie, i, bo, gdy

1pkt/..........pkt
Zadanie 9. Wskaż poprawne przyporządkowanie.
Wyraz „przepasanych”
1pkt/..........pkt
a) to przymiotnik,
ponieważ
1. oznacza kolor.
b) to imiesłów,

2. pochodzi od czasownika.

Zadanie 10.

Uzasadnij, że „Pan Tadeusz” jest epopeją. Podaj cechy epopei i konkretne przykłady z utworu.

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

( 6p. - uczeń podaje cechę i przytacza odpowiedni przykład, 1p. - praca zawiera nie więcej niż jeden błąd interpunkcyjny, językowy i interpunkcyjny)
7 pkt/..........pkt
Zadanie 11. Rozpoznaj postacie na podstawie podanych informacji.

a) opowiadał ciekawie historie, np. o Domejce i Dowejce .......................................

b) zWychowanka Telimeny, cechowała ja skromność .......................................

c) był wierny panu nawet po jego śmierci, zainicjował zajazd .......................................

d) został zabity przez Jacka Soplicę .......................................

4 pkt/..........pkt
Zadanie 12. Z tekstu „Inwokacji wypisz:

a) dwa epitety: ........................................

b) porównanie : ........................................

c) metaforę : ........................................

d) ożywienie: ........................................

e) apostrofę : ........................................
5 pkt/..........pkt

Zadanie 13. Jaki obraz Ojczyzny prezentuje Adam Mickiewicz czytelnikowi w epopei?

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

( 3p. - uczeń zwraca uwagę na trzy elementy, 1p. - praca zawiera nie więcej niż jeden błąd interpunkcyjny, interpunkcyjny, 1p. - praca zawiera nie więcej niż jeden błąd językowy, 1p. wypowiedź jest spójna i uporządkowana)
6 pkt/..........pkt

Zadanie 14. Oceń, które zdanie jest prawdziwe. Zaznacz odpowiednio P ( prawdziwe) lub F ( fałszywe.)

A
W trybie rozkazującym można określić formę rodzaju i czasu.
P
F
B
W zdaniu:"Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem" rzeczownik zdrowia ma formę D., l. poj.
P
F
C
W zdaniu:"Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem" użyto 2 zaimki.
P
F
D
Czasownik „powróciłaś” ma formę rodzaju męskoosobowego.
P
F
E
W czasie przeszłym zawsze można określić rodzaj.
P
F

5 pkt/.....pkt

Punktacja:

5
35 - 31
4
30 - 26
3
25 - 20
2
19 - 13
1
12 - 1

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.