X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39919
Przesłano:

Sprawozdanie z innowacji "Pierwsze kroki w świecie teatru"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębi

Nazwa innowacji: „Pierwsze kroki w świecie teatru”

Imię i nazwisko autorów innowacji: mgr Ewa Adwent - Giemza, mgr Seweryn Baran

Czas trwania innowacji: 06.11.2016r. – 28.02.2017r.

Zasięg: Zainteresowani uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębi

CELE INNOWACJI:

1. Rozbudzenie zainteresowania sztuką i teatrem.
2. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat sztuki teatralnej. Przygotowanie do odbioru różnego rodzaju dzieł sztuki.
3. Umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną. Organizowanie wycieczek do teatru, spotkania z twórcami kultury.
4. Pobudzanie do działań artystycznych. Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej.
5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, doskonalenie dykcji, pięknego czytania, poprawnego wysławiania się i swobody wypowiedzi. Praca nad intonacją, modulacją głosu i ruchem scenicznym.

UZYSKANE EFEKTY:

1. Przeprowadzona innowacja pokazała uczniom Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębi niezwykłość i bogactwo sztuki, a w szczególności teatru. Uwrażliwiła ich na tę dziedzinę sztuki, pokazując różne odmiany dzieła teatralnego, pracę poszczególnych osób tworzących przedstawienie teatralne.

2. Uczniowie uczestniczący w innowacji zapoznali się z historią teatru od narodzin antycznego dramatu do teatru współczesnego; poznali różne rodzaje form dramatycznych
i różnorodne sposoby ich teatralnej wizualizacji, zasady pracy twórców teatru, nie tylko aktorów, ale wszystkich, którzy biorą udział w procesie powstawania przedstawienia teatralnego. W ten sposób przygotowali się do świadomego odbioru różnego rodzaju form teatralnych. Ponadto zapoznali się z zagadnieniami z zakresu promocji widowiska teatralnego, poznali budowę i funkcję afiszu teatralnego, zaproszenia, plakatu. Wiedzę tę wykorzystali potem przy samodzielnym projektowaniu i wykonaniu plakatu, programu przedstawienia
i zaproszenia. Część uczniów przygotowała multimedialne prezentacje dotyczące historii teatru i dramatu, które zostały wykorzystane na zajęciach języka polskiego.

3. Poprzez kontakt z dziełem sztuki, jakim jest spektakl teatralny, uczniowie pogłębili swoją wiedzę z zakresu teatru, poznali środki teatralnego wyrazu, zwracali uwagę na elementy dzieła teatralnego, takie jak: ruch sceniczny, dykcję, piękne wypowiadanie się, dekoracje, rekwizyty, stroje, muzykę. Mieli możliwość obejrzeć zapis scenariusza i scenopisu przedstawienia teatralnego, porównać go z tekstem dzieła literackiego, na którego podstawie powstało przedstawienie. Oglądali nagrania przedstawień teatralnych oraz brali udział w spektaklach na żywo w teatrze. Ponadto poznali pracę aktorów „od kuchni”, biorąc udział w spotkaniu
z aktorami, którym mogli zadać pytania oraz w lekcji teatralnej połączonej ze zwiedzaniem kulis i zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

4. Uczestnicy innowacji byli nie tylko biernymi odbiorcami kultury, ale sami również mieli możliwość rozwijania własnych umiejętności. Poznali zasady pisania recenzji z obejrzanego spektaklu teatralnego, sprawozdania z wydarzenia, wywiadu z aktorami, scenariusza przedstawienia na podstawie znanego dramatu. Tworząc poznane wcześniej formy wypowiedzi, wyrażali własne odczucia, wrażenia, spostrzeżenia.
Ponadto uczniowie wzięli udział w przedstawieniu na podstawie „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza. Do tego wydarzenia przygotowali scenariusz, opracowali tekst, wykonali elementy dekoracji, przygotowali stroje, rekwizyty oraz muzykę. W rezultacie stali się aktywnymi, świadomymi i krytycznymi odbiorcami i twórcami kultury.

5. Pracując nad recenzjami i sprawozdaniami z wydarzeń kulturalnych uczniowie doskonalili umiejętność posługiwania się językiem polskim i swobodne wyrażanie swego zdania. Z kolei praca nad przedstawieniem wymagała ćwiczenia dykcji, pracy nad właściwą modulacją głosu, intonacją. Uczniowie ćwiczyli piękne czytanie fragmentów poezji i prozy, recytowali wybrane fragmenty tekstów literackich. Nauczyli się wyrażania emocji swoim głosem, pracowali nad ruchem scenicznym, mimiką i gestami.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

1. Nadal prezentować uczniom różne formy teatralne.
2. Organizować wyjazdy do teatru połączone ze spotkaniami z twórcami kultury.
3. Zorganizować szkolny konkurs na przedstawienie teatralne.

AUTOREFLEKSJA NAUCZYCIELA

Co udział w zajęciach dał?
uczniom:

1.Poszerzenie wiadomości na temat teatru, jego historii i twórców.
2. Możliwość świadomego uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych.
3. Nabywanie umiejętności coraz lepszego i swobodnego posługiwania się językiem.
4. Rozwój talentów, uzdolnień i zainteresowań.

szkole:
1. Promocja szkoły jako placówki żywo interesującej się rozwojem kulturalnym swoich wychowanków.
2. Stworzenie atrakcyjnej formy zajęć rozwijających różne talenty uczniów.

nauczycielowi:
1. Nawiązanie współpracy z teatrem i twórcami kultury.
2. Możliwość lepszego poznania swoich uczniów, ich uzdolnień, zainteresowań.
3. Możliwość wypróbowania nowych metod nauczania.
4. Doskonalenie swojego warsztatu pracy.
Opis działań w ramach innowacji pedagogicznej
„Pierwsze kroki w świecie teatru”

1. Poznanie historii teatru – od dramatu antycznego do teatru współczesnego.

Na początku działań uczniowie zapoznali się z historią teatru. Korzystając z różnych źródeł informacji dowiedzieli się, gdzie narodził się teatr, jakie były początki tej dziedziny sztuki, jak rozwijał i zmieniał się dramat i teatr. Poznali również różne formy dzieła teatralnego
i twórców teatralnych, a także omówili, czym zajmują się poszczególne osoby pracujące nad przygotowaniem spektaklu teatralnego. Obejrzeli fragmenty różnych widowisk teatralnych, wskazując na ich specyfikę, różnice i podobieństwa. Ponadto zapoznali się
z zagadnieniami z zakresu promocji widowiska teatralnego, poznali budowę i funkcję afiszu teatralnego, zaproszenia, plakatu. Obejrzeli przykłady afiszy i plakatów teatralnych, wskazywali elementy pojawiające się na ich i wyróżniające je, a także takie, które oddawały treść lub nastrój dzieła. W ten sposób przygotowali się do świadomego odbioru dzieł teatralnych. Efektem tych spotkań są makiety teatru greckiego oraz szekspirowskiego, wykonane przez uczestników innowacji.

2. Udział w spektaklach teatralnych – wyjazdy do teatru.

Aby umożliwić uczniom kontakt z dziełem sztuki w ramach innowacji zorganizowane zostały wyjazdy do teatru oraz spotkania z twórcami. Przed tymi wydarzeniami uczniowie przypomnieli zasady teatralnego savoir- vivre’u, czyli co wolno, a czego nie można widzowi
w teatrze.

22 listopada 2016 r. uczniowie pojechali do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na przedstawienie na podstawie sztuki Moliera „Chory z urojenia”. Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość zobaczenia na scenie Andrzeja Grabowskiego, który wystąpił w tytułowej roli Argana. Sztuka rozbawiła wszystkich do łez. Molier prezentuje i wyśmiewa głupotę ludzką, co jest źródłem wielu zabawnych scen. Spektakl w reżyserii Giovaniego Pampiglione porusza także ważne kwestie, które zmuszają do głębokich refleksji. Wszystkie te elementy dostrzegli nasi uczniowie. W rozmowach po spektaklu, a także w swoich pisemnych recenzjach zaprezentowali swoje opinie.

21 grudnia 2016 r. obejrzeli przedstawienie pt. „Dziękuję, przepraszam i proszę, czyli zasady dobrego zachowania”, przygotowane przez znanych już uczniom aktorów Wojciecha Habelę
i Jacka Lecznara. Uczniowie byli nie tylko widzami. Niektórzy wystąpili w krótkich scenkach dotyczących kulturalnego zachowania.

17 stycznia 2017r. uczniowie udali się do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na spektakl pt. „Piękna Lucynda”. To przedstawienie całkowicie zaskoczyło uczniów. Wszechobecna biel dekoracji była czymś nietypowym, rzadkim. Spektakl ten to komedia muzyczna o dość prostej i nieskomplikowanej fabule. Muzyka i choreografia stanowią jej główną zaletę. Tym bardziej, iż oprawa muzyczna była dość nowoczesna – dostosowana do młodego widza, który mógł wśród wielu piosenek rozpoznać znane przeboje. Można uznać, że tekst Mariana Hemara w reżyserii Eweliny Pietrowiak spodobał się naszym uczniom.

3. Spotkania z twórcami kultury.

W ramach innowacji zainteresowani uczniowie wzięli udział w spotkaniach z twórcami kultury. Pierwsze odbyło się dnia 21 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Publicznych
w Jastrzębi. Było to spotkanie z aktorami, panem Wojciechem Habelą i panem Jackiem Lecznarem, którzy zaprezentowali przedstawienie o zasadach kulturalnego zachowania. Uczniowie dowiedzieli się tego, jak zostać aktorem, czy bycie aktorem to ciężka praca, jakie wyzwania stoją przed aktorami. Aktorzy ci są znani naszym uczniom. To już kolejna ich wizyta w naszej szkole. Tym razem postanowiliśmy przyglądnąć się im nieco bliżej. Okazuje się, iż panowie dubbingują filmy zagraniczne i animowane. Użyczyli także swoich głosów
w wielu grach komputerowych. Uczniowie w rozmowie poruszyli temat dykcji i pracy głosem. Otrzymali wyczerpujące informacje na temat jak dbać o struny głosowe. Najbardziej interesowało ich to, jak mówić, aby być słuchanym. Samo spotkanie i rozmowa cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z wizyty aktorów w naszej szkole powstał reportaż fotograficzny
i zapis rozmowy.

17 stycznia 2017r. po przedstawieniu „Piękna Lucynda” uczniowie mieli możliwość zobaczenia pracy teatru „od kuchni”. Po skończonym spektaklu razem z uczniami rozpoczęliśmy wędrówkę po zakamarkach Teatru Ludwika Solskiego w Tarnowie. Pracownicy organizacji widowni przygotowali dla nas ciekawą lekcję teatralną. Uczniowie zapoznali się
z historią miejscowej placówki. Zwiedzili garderoby, pomieszczenia z kostiumami teatralnymi, alternatywne sceny teatralne mieszczące się w tym budynku. Poznali ludzi, którzy odpowiadają za przygotowanie i przebieg spektaklu: dźwiękowców, oświetleniowców, osoby odpowiedzialne z zmianę dekoracji itp. Oczywiście największe zainteresowanie wzbudziła sama scena.

4. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów – opracowanie recenzji, sprawozdania
z wydarzenia, wywiadu.

Uczniowie po każdym wydarzeniu pracowali nad własnymi tekstami. Najpierw na lekcjach języka polskiego poznali zasady redagowania wybranych form wypowiedzi, a następnie opracowywali recenzję z obejrzanego spektaklu „Chory z urojenia”, sprawozdanie z wycieczki po teatrze oraz w kilkuosobowych grupach wywiad z aktorami. Do wywiadu przygotowywali wcześniej pytania, które następnie mogli zadać podczas spotkania z aktorami.
Praca nad własnymi tekstami pozwoliła uczniom wyrazić ich własne odczucia, wrażenia
i spostrzeżenia, a także było to ćwiczenie praktycznej umiejętności redagowania wybranych form wypowiedzi. Najlepsze prace uczniowskie zostały nagrodzone i zaprezentowane na spotkaniu podsumowującym innowację.

5. Przygotowanie przedstawienia na podstawie „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza.
Zadaniem uczestników innowacji było przygotowanie inscenizacji wybranego utworu dramatycznego. Uczniowie wybrali część II „Dziadów” Adama Mickiewicza. Po zapoznaniu się z tekstem dramatu opracowali scenariusz przedstawienia teatralnego i dokonali podziału ról. Następnie na zajęciach pracowali nad tekstem, ćwiczyli warsztat słowny, wyrażanie emocji słowami, gestami. Przygotowali elementy dekoracji, rekwizyty, stroje
i kostiumy dla aktorów, warstwę dźwiękową przedstawienia. Praca nad inscenizacją rozwinęła wśród uczniów umiejętność pracy w zespole, nauczyła ich odpowiedzialności, wpłynęła na integrację zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania.
Wyniki swojej kilkutygodniowej pracy uczniowie zaprezentowali przed swoimi koleżankami
i kolegami z innych klas.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.