X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39913
Przesłano:
Dział: Języki obce

Unit 4 - revision. Konspekt zajęć języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego.

Data: 28.03.2019 r.
Grupa: VII (5latki)
Prowadząca: Agata Marek
Placówka: Przedszkole Miejskie nr ... w Bielsku-Białej

Temat lekcji: Unit 4 – revision.

Główny cel edukacyjny:
1) Utrwalenie nazw kolorów.
2) Odpowiednie reagowanie na polecenia nauczyciela.
3) Utrwalenie nazw dzikich zwierząt oraz ich części ciała.
4)Utrwalenie określeń: big, long.
5) Utrwalenie kolejności wydarzeń z historyjki: „At the Safari Park”, właściwe reagowanie na pytania nauczyciela dotyczące historyjki.
6) Utrwalenie piosenek „Walking in the jungle” i „Five little monkeys”.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- rozróżnia i nazywa poznane kolory
- odgaduje nazwy zwierząt na podstawie zagadek ruchowych, tzw. „kalambury”
- zna i stosuje określenia „big” i „long” w połączeniu z nazwami ciała
- poprawnie reaguje na poznane polecenia podane przez nauczyciela
- potrafi poprawnie wskazać kolejność wydarzeń w usłyszanej historyjce
- potrafi odegrać wybrany fragment historyjki
- rozumie pytania nauczyciela dotyczące poznanej historyjki i udziela na nie popranych odpowiedzi
- zna i śpiewa poznane piosenki z włączeniem elementów ruchowych

Metody pracy:
1. Słowna: Instrukcje i objaśnienia, zagadki, role-play
2. Czynna: metoda ćwiczeń, metoda zadań stawianych dziecku
3. TPR, Audiolingwalna, Bezpośrednia

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- karty obrazkowe
- karty historyjki
- nagrania wybranych piosenek (strona www: supersimple.com)
- kolorowe koperty

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie uczniów.
2. Rozgrzewka językowa i ruchowa:
- uczniowie określają swoje samopoczucie – właściwie reagują na pytanie: How are you today?
- śpiewają piosenkę „Hello, how are you?”włączając elementy ruchowe
- uczniowie opisują pogodę za oknem – właściwie reagują na pytanie: How’s the weather?
- śpiewają piosenkę „Time to make a circle” – przygotowują się do części zadaniowej – siadają w kole
3. Utrwalenie poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego:
- wybrane dziecko wskazuje kopertę w kolorze określonym przez nauczyciela. W kopercie ukryte są karty obrazkowe z poznanymi dzikimi zwierzętami. Na podstawie zagadki ruchowej prezentowanej przez wybrane dziecko, pozostałe dzieci odgadują o jakie dzikie zwierzę chodzi, podając jego nazwę,
- dzieci śpiewają piosenkę „Five little monkeys” z włączeniem elementów ruchowych,
- dzieci uzupełniają słownie lukę w zdaniach podanym przez nauczyciela, utrwalając określenia „big” i „long”: A giraffe has got a .....neck. (long)/ An elephant has got a ......body. (big), itd.
- na podstawie obejrzanych kart historyjkowych i pytań pomocniczym nauczyciela
(np. Who’s in the water?/Who can help?/Who’s the hero?), dzieci ustalają kolejność wydarzeń i odgrywają wybrany fragment historyjki,
- dzieci śpiewają piosenkę „Walking in the jungle” z włączeniem elementów ruchowych.
4. Zakończenie zajęć – dzieci śpiewają piosenkę: „Bye, bye, goodbye” włączając elementy ruchowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.