X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39906
Przesłano:
Dział: Języki obce

Making suggestions - składanie propozycji i reagowanie na nie. Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie piątej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie piątej

Temat: Making suggestions- składanie propozycji i reagowanie na nie

I.Informacje wstępne
Realizacja podstawy programowej:
-rozumie i reaguje na polecenia
-posługuje się podstawowym zakresem środków językowych umożliwiającym realizację tematu
-układa informacje w określonym porządku;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie,
-wyraża swoje upodobania,
-zaprasza i odpowiada na zaproszenie w formie pisemnej i ustnej
- znajduje w tekście słuchanym informacje (wychwytuje kluczowe słowa )
- przetwarza prosty tekst ustnie i pisemnie
Cele zajęć:
- uczeń umie dopasować zdjęcia miejsc do ich nazw
-umie złożyć propozycję i odpowiednio na nią reagować (zgadza się lub odmawia)
- zastosować przypomniane wcześniej przez ekspertów od słownictwa (vocabulary experts ) wyrazy
- prawidłowo użyć konstrukcji would you like w zdaniach
- wydobyć ze słuchanego tekstu potrzebne informacje
-uzupełnić dialog słowami z ramki
- poprawnie przeczytać dialog z podziałem na role
- ułożyć i przedstawić własny dialog w ramach pracy zespołowej
Kompetencje kluczowe rozwijane i kształtowane w czasie zajęć.
Uczeń:
-współpracuje w grupie
-wchodzi w sytuacje komunikacyjne z nauczycielem i z innymi uczniami,
-planuje, opracowuje strategie uczenia się

środki dydaktyczne: płyta CD, tablica interaktywna, paski papieru z zapisanymi fragmentami dialogu, podręcznik wydawnictwa Nowa Era „Junior Explorer”kl.5
metody i formy pracy: słuchanie, czytanie, odgrywanie ról, praca w grupach

II.Przebieg zajęć

1.W ramach rozgrzewki uczniowie dopasowują zdjęcia wyświetlonych na tablicy interaktywnej miejsc, do których można kogoś zaprosić, do ich nazw. (pizzeria, kino, kawiarnia, teatr, restauracja)
2.Zapisanie tematu i przedstawienie głównego celu lekcji, wyrażonego w języku ucznia.
3.Uczniowie – tzw. vocabulary experts- prezentują przygotowane w domu słownictwo, które będzie wykorzystane na lekcji. Uczniowie wcześniej pracują pod kierunkiem nauczyciela, konsultują z nim dobór słownictwa związanego z zapraszaniem, wyrażaniem preferencji, ,jedzeniem, piciem i spędzaniem wolnego czasu.
4.Uczniowie zostają zapoznani z zapisaną na tablicy konstrukcją : Would you like to........., sposobami jej uzupełnienia oraz możliwymi odpowiedziami.
5.Uzupełnianie zdań- praktyczne przećwiczenie konstrukcji gramatycznej w parach.
6.Słuchanie dialogu z podręcznika (str. 40), dotyczącego zaproszenia na lody i wyszukiwanie w tekście słuchanym informacji na temat smaku lodów zamówionych przez jedną z osób.
7.Wykonanie ćwiczenia 7/39. Uzupełnianie dialogu słowami z ramki. Odczytanie dialogu z podziałem na role. Ćwiczenie można wykonać też na tablicy interaktywnej, jeśli jest dostęp do oprogramowania.
8.Praca zespołowa: Uczniowie wybierają sobie role.
Są to: aktorzy ( actors), którzy będą prezentować prace grupy,
eksperci w zakresie słownictwa (vocabulary expert), którzy ewentualnie wyjaśnią niezrozumiałe dla członków grupy słowa,
osoba odpowiedzialna za poprawność( correction expert), która otrzymuje już ułożony dialog, ale może sprawdzić poprawność pracy grupy dopiero po skończonym zadaniu. Następnie uczniowie układają sami dialogi, których treścią jest zaproszenie do pizzerii. Każda grupa otrzymuje pocięte paski papieru. Jej zadaniem jest ułożenie ich we właściwej kolejności. Następnie prezentują dialogi w formie scenek.
9.Podsumowanie lekcji-ewaluacja.
Na tablicy interaktywnej umieszczony jest rysunek dużej walizki. Uczniowie zapisują „ w niej” , czego nauczyli się podczas lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.