X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39904
Przesłano:

Kwasy - sprawdzian wiadomości i umiejętności. Chemia, klasa VII

liczba punktów.............../ 20 OCENA..................

W zadaniach 110 zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania (1p):
Substancje zaliczane do nieelektrolitów
A. przewodzą prąd elektryczny jedynie w roztworach wodnych.
B. przewodzą prąd elektryczny.
C. nie przewodzą prądu elektrycznego ani w postaci czystej, ani w roztworach wodnych.
D. przewodzą prąd elektryczny w postaci czystej i w roztworach wodnych.

2. Zaznacz właściwe dokończenie zdania(1p):
Kwasy w roztworach wodnych dysocjują na
A. kationy metali i aniony reszty kwasowej.
B. kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.
C. kationy wodoru i aniony wodorotlenkowe.
D. kationy dowolnego niemetalu i aniony reszty kwasowej.

3. Zaznacz barwę, którą przyjmuje oranż metylowy w roztworach kwasów(1p):
A. Czerwona.
B. Pomarańczowa.
C. Zielona.
D. Malinowa.

4. Zaznacz właściwe dokończenie zdania(1p): Cząsteczki kwasów tlenowych
A. nie zawierają atomów tlenu, np. kwas chlorowodorowy.
B. zawierają atomy tlenu, np. kwas węglowy.
C. zawierają atomy tlenu, np. kwas siarkowodorowy.
D. nie zawierają atomów tlenu, np. kwas bromowodorowy.

5. Zaznacz sposób otrzymywania kwasu beztlenowego(1p):
A. H2O + SO3 → H2SO4
B. HCl(g) HCl(aq)
C. 2 Na + Cl2 → 2 NaCl
D. H2O + CO2 → H2CO3

6. Zaznacz, który kwas wytwarza podczas reakcji dysocjacji jonowej, aniony azotanowe(V). (1p)
A. kwas azotanowy(V)
B. kwas azotanowy(III)
C. kwas chlorowodorowy
D. kwas siarkowodorowy

7. Zaznacz opis równania reakcji dysocjacji jonowej kwasu siarkowego(IV). (1p)
A. Kwas siarkowy(VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(VI).
B. Kwas siarkowy(IV) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(IV).
C. Kwas siarkowodorowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczkowe.
D. Kwas siarkowy(VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(IV).

8. Zaznacz opis właściwości H3PO4. (1p)
A. Substancja stała, bezbarwna, dobrze rozpuszcza się w wodzie.
B. Ciecz, oleista, bezbarwna, bezwonna.
C. Substancja stała, barwa żółta, reaguje z niektórymi metalami.
D. Ciecz, bezbarwna, ma zapach zgniłych jaj.

9. Zaznacz właściwość kwasu H2S, o której należy pamiętać podczas posługiwania się nim. (1p)
A. Bezwonny.
B. Barwi skórę.
C. Trujący.
D. Bezbarwny.

10. Zaznacz przykłady zastosowań kwasu siarkowego(VI). (1p)
A. Produkcja nawozów sztucznych, preparatów stomatologicznych i napojów typu cola.
B. Produkcja materiałów wybuchowych, paliw rakietowych i nawozów sztucznych.
C. Bielenie papieru, dezynfekcja, produkcja innych kwasów.
D. Elektrolit w akumulatorach, produkcja środków czyszczących i tworzyw sztucznych.

11. Podaj wzór sumaryczny i strukturalny dla poniższych kwasów: (4p)
A. kwas fosforowy(V)
B. kwas siarkowy(VI)

12. Zaprojektuj doświadczenie Działanie stężonego roztworu kwasu azotowego(V) na białko jaja. Narysuj schemat doświadczenia, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek (3pkt).

13. Zapisz równania reakcji dysocjacji jonowej dla: (3pkt)
A. Kwasu azotowego(V)
B. Kwasu chlorowodorowego
C. Kwasu siarkowego(VI)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.