X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39767
Przesłano:

Zasady pisowni wyrazów z "rz" - konspekt lekcji

Konspekt lekcji języka polskiego w kl. IV
1.Temat lekcji: Poprawnie zapisujemy wyrazy z „rz”.
2.Cele lekcji: uczeń:
- zna zasady pisowni wyrazów z „rz”
- poprawnie zapisuje wyrazy z „rz”.
3.Metody i formy pracy: grupowa, indywidualna, problemowa, ćwiczeniowa
4.Środki dydaktyczne: podręcznik, aplikacja Learning Apps, otwarte zasoby internetowe:Skuteczna nauka ortografii dla dzieci, podręcznik „Nowe słowa na start”.
Pytanie kluczowe: Kiedy w wyrazach piszemy „rz”?
Tok lekcji:

Faza wstępna:
1.Sprawdzenie listy.
2. Sprawdzenie pracy domowe.
3.Zapisanie tematu i celów lekcji ( prawa ręka – osoba odpowiedzialna za pisanie na tablicy).
Faza właściwa
1.Odczytanie zasad pisowni wyrazów z „rz” ze strony internetowej: „Skuteczna nauka ortografii dla dzieci”.
2. Rozdanie notatek do wklejenia( na karcie pracy)
3. Przećwiczenie (w parach daltońskich) stopnia utrwalenia zasad pisowni.Odpytanie uczniów.
4. Wykonywanie ćwiczeń w aplikacji Learning Apps, utrwalających znajomość zasad pisowni: (losowanie uczniów patyczkami, monitorowanie stopnia osiągnięcia celów)
* pisownia wyrazów z „rz” aplikacja + zapis w zeszycie:
Wyrazy:
a)z rz wymiennym
b)z rz niewymiennym,
c)wyrazy do zapamiętania
* teleturniej "Milionerzy" ( na tabliczkach, aplikacja Learning Apps)
* zasady pisowni wyrazów z „rz” (puzzle z grzybkiem, aplikacja Learning Apps)
*pisownia „rz” po spółgłoskach i układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej (praca w parach daltońskich, czas 5 min, odmierzany przez strażnika czasu, sygnalizowanie światłami stopnia wykonania zadania i ewentualnych trudności)
5.Odpowiedź na pytanie kluczowe - wymienienie wyrazów, w których występuje rz wymienne, niewymienne oraz wyrazów do zapamiętania
Faza końcowa:
1.Zdania niedokończone: Na dzisiejszej lekcji dowiedziałam się....
Na dzisiejszej lekcji podobało mi się/nie podobało mi się....
Chciałabym jeszcze powtórzyć/ dowiedzieć się....
2.Zadanie pracy domowej: Naucz się zasad pisowni wyrazów z „rz”.
Dla chętnych ułóż tekst krótkiego dyktanda z wyrazami z rz.

Karta pracy
Zasady pisowni wyrazów z rz
Rz piszemy, gdy:
a)wymienia się na r np. starzec-stary
b)po spółgłoskach p,b,t,d,k,g,ch,j,w np.: przód, brzeg, trzeba, drzewo, krzew, grzyb, chrzan, spojrzeć, wrzos
wyjątki: pszenica, kształt, wszak, pszczoła, wszyscy, bukszpan
c) w wyrazach rodzaju męskiego zakończonych na –erz, -arz np. :piekarz, kołnierz oraz
–mierz, -mistrz np.: zegarmistrz, wodomierz
d) w niektórych wyrazach, które trzeba zapamiętać np.: warzywa, rzepa, rzodkiewka, porzeczka, rzucać, uderzyć, kojarzyć, jarzębina

1.Zapisz podane wyrazy z „rz” w kolejności alfabetycznej i uzasadnij ustnie ich pisownię:
dojrzewać, marzenia, trzeba, skórzane, na dworze, krzewy, wyjrzałem, zaopatrzyć się, wrzesień, rozchmurzyć się ( praca w parach daltońskich, czas 5 min, odmierzany przez strażnika czasu)
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.