X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39745
Przesłano:

Opinia pedagogiczna o uczniu

OPINIA PEDAGOGICZNA

Uczeń: ....
Klasa I
Urodzona:
Rozpoznanie: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,

... jest uczennicą miłą, koleżeńską i życzliwą. W kulturalny sposób zwraca się do osób dorosłych, kolegów i koleżanek. Chętnie podejmuje proponowane jej aktywności, w czasie których jest raczej wycofana, mało samodzielna. Wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela, potrzebuje wsparcia podczas wykonywania wielu zadań. Uczennica ma trudności z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach, łatwo się rozprasza, nie podąża za tokiem zajęć, ucieka w aktywność zabawową, w związku z tym obserwuje się nieznaczny wzrost kompetencji ćwiczonych na zajęciach. Miewa chwiejne i kapryśne nastroje. Jest osobą nieśmiałą, ma trudności z wyrażaniem potrzeb i emocji z tego względu uczestniczy w zajęciach z zakresu treningu umiejętności społecznych.
Dziewczynka podejmuje obowiązki i zadania szkolne na miarę swoich możliwości, potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów. Czasami ma problemy z koncentracją uwagi, co jest uwarunkowane tym jaki ma .... nastrój w danym dniu. Na lekcji z reguły pracuje z pomocą nauczyciela w tempie dostosowanym do jej możliwości, raczej wolno ( czasami szybko, wykonując ćwiczenie ,,byle jak’’). Uczennica nie jest wdrożona do dłuższego wysiłku umysłowego ani do samodzielnej pracy. Podczas dłuższej pracy umysłowej widoczne są objawy zmęczenia: trudności ze skupieniem uwagi na wykonywanej czynności, brak dbałości o efekt końcowy, zwiększa się ilość popełnionych błędów i pomyłek. Wymaga stałej pomocy, kontroli i dopingu.
.... ma bardzo duże trudności z opanowaniem podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia. Wykazuje się słabą znajomością poznanych liter, słabo radzi sobie również z nauką pisania. Najchętniej pisze po śladzie. Czyta poznane litery w sylabach tylko za nauczycielem, bez syntezy. W czasie rozmowy jej wypowiedzi są krótkie, niespójne, nie uwzględniają zasad gramatyki. Zaburzony jest rozwój mowy i języka Dziewczynka potrafi liczyć w poznanym zakresie, lecz popełnia liczne błędy w nazywaniu i wskazywaniu podanych liczb. Wykonuje proste operacje matematyczne tylko z pomocą nauczyciela. Obniżone są również zdolności wzrokowo – przestrzenne, grafomotoryka. Dziewczynka posiada mały zakres wiedzy ogólnej dotyczącej najbliższego środowiska przyrodniczego. W słabym stopniu dostrzega zależności występujących w przyrodzie.
Zaległości edukacyjne w dużej mierze związane są ze stanem zdrowia dziewczynki, które powoduje jej częste nieobecności w szkole. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego uniemożliwia jej w pełni korzystać z lekcji. W poprzednim roku szkolnym uczennica pracowała podczas zajęć w miarę swych możliwości, pozyskane wiadomości i umiejętności wymagały bardzo wielu powtórzeń i utrwalania, przez co zespół nauczycieli uczących ... wnioskował o wydłużenie etapu edukacyjnego o jeden rok, na co rodzice wyrazili zgodę. W związku z tym uczennica w bieżącym roku szkolnym ponownie realizuje program klasy pierwszej co ma jej umożliwić lepsze opanowanie podstawowych początkowych technik szkolnych.
.
nauczycie – wychowawca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.