X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39501
Przesłano:

Opinia o dziecku - wydana na wniosek kuratora zawodowego

Opinia o dziecku- wydana na wniosek kuratora zawodowego
pana .......
Dotyczy pisma:

Imię i nazwisko: XX
Miejsce urodzenia:
Data urodzenia:
Imiona i nazwiska rodziców:
Miejsce zamieszkania:
Przedszkole Publiczne nr

XX uczęszcza do Przedszkola Publicznego nr... od .... W roku bieżącym jest w grupie pięciolatków.
Dziewczynka uczęszcza do przedszkola bardzo sporadycznie. W okresie od września... r. do .... dziewczynka była obecna w przedszkolu 32 dni na 99 wszystkich możliwych. Mama nie poinformowała nas o przyczynie tak długiej nieobecności.
Dziewczynka jest przyprowadzana i odbierana z placówki przez mamę. Roksana jest dzieckiem nieśmiałym, zamkniętym w sobie, trudno jej nawiązywać kontakty- zarówno z rówieśnikami, jak i z osobami dorosłymi. Jeszcze do niedawna wybierała zajęciami i zabawy, w których chciała uczestniczyć, obecnie coraz chętniej uczestniczy we wszystkich działaniach inicjowanych przez nauczycielkę. X najczęściej bawi się sama, choć ostatnio coraz częściej także z innymi dziećmi. Dziewczynka podporządkowuje się zasadom przyjętym w grupie przedszkolnej, przestrzega zawartych umów i potrafi ocenić własne postępowanie.
Na zajęciach dziewczynka pracuje samodzielnie, zawsze kończy rozpoczętą pracę. Z uwagi na nieśmiałość dziecka trudno jest ocenić czy posiada słownictwo i wiadomości o otaczającym świecie na poziomie adekwatnym do wieku. Rozwój intelektualny dziecka wydaje się być prawidłowy.
X jest bardzo samodzielna, sama korzysta z toalety, myje i wyciera ręce, nigdy nie prosi o pomoc w tym zakresie. Dziewczynka ubiera się sama, także w zimową odzież wierzchnią i buty.
Opłaty za posiłki w przedszkolu dokonywane są przez MGOPS w ...., należność za pobyt dziecka uiszcza mama, opłaty dokonywane są w terminie. Pani .... dokonała również wpłaty na rzecz Rady Rodziców, ponosi też koszty uczestnictwa X w wycieczkach organizowanych przez przedszkole.

Podpis wychowawcy Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.