X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39721
Przesłano:

Sposób na konflikt - scenariusz zajęć wychowawczych

1. Założenia ogólne

Klasa, przedmiot: godzina wychowawcza
Osoba prowadząca: Ewelina Nowak-Szumielewicz
Temat lekcji: Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

Klasa IV

2. Cele lekcji

-uczeń rozumie pojęcie konfliktu i negocjacji
- uczeń umie podać przyczyny konfliktów
-uczeń poznaje metody rozwiązywania konfliktów
-uczeń zna główne zasady negocjowania jako metody rozwiązania konfliktu
-uczeń zabiera głos w dyskusji
-uczeń dzieli się własnymi przeżyciami i doświadczeniami
-uczeń aktywnie pracuje w parach i w grupie

3. Metody i formy pracy

- "burza mózgów"
- drama
- praca indywidualna ucznia
- praca w parach
- praca w grupie
- elementy pogadanki oraz dyskusji

4. Materiały i pomoce dydaktyczne

- mazaki
- karteczki samoprzylepne
- duży arkusz szarego papieru

ZASADNICZA CZĘŚĆ LEKCJI

1. Nauczyciel przedstawia temat lekcji i prosi uczniów o wykonanie identyfikatorów z imieniem (karteczki samoprzylepne)

2. Iskierka- wszyscy stoją w kręgu, nauczyciel puszcza „Iskierkę”

3. Nauczyciel pyta co to jest konflikt? Następnie zapisuje na tablicy słowo KONFLIKT w formie hasła krzyżówki i prosi o dopisanie słów, uczuć, działań kojarzących się z konfliktem , tak aby powstała krzyżówka.

4. Wyjaśnienie pojęcia KONFLIKT- zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów, poglądów. Spór między dwoma lub więcej osobami, grupami dotyczący niemożności zdobycia ważnych dóbr, braku możliwości realizacji istotnych potrzeb czy wartości.

5. Sposoby rozwiązywania konfliktów.

Uczniowie odgrywają w parach różne sytuacje konfliktowe i zapisują propozycje rozwiązania ich, a następnie propozycje są odczytywane i przydzielane do jednej z kategorii. Potem omawiane są najkorzystniejsze sposoby rozwiązywania konfliktów.

Dominacja (walka)
Podporzadkowanie (uleganie)
Unikanie
Kompromis
Współpraca

6. Rundka końcowa, każdy dokańcza zdanie „ Dziś dowiedziałem się, że...”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.