X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39712
Przesłano:

Wiem co jem - zasady zdrowego odżywiania - konspekt z elementami oceniania kształtującego

Temat: „Wiem co jem” - zasady zdrowego odżywiania się.
CELE:

POZNAWCZE:
• wzbogacanie i utrwalanie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się,
• wykorzystywanie nabytej wiedzy przy zadaniach, odpowiadaniu na pytania.

WYCHOWAWCZE:
• wdrażanie wychowanków do współpracy w grupie i w parach,
• kształtowanie postawy prozdrowotnej, zachęcanie do spożywania zdrowej żywności.

CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA
• utrwalisz sobie zasady zdrowego odżywiania,
• będziesz potrafił odróżnić produkty zdrowe od niezdrowych.

KRYTERIA SUKCESU:
• wymienisz co najmniej trzy zdrowe produkty i co najmniej trzy niezdrowe produkty,
• wymienisz co najmniej trzy zasady zdrowego odżywiania.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA:
• wyszukiwanie /zakreślanie w treści wyrazów/obrazków wskazanych przez nauczyciela.

Formy pracy: praca indywidualna, grupowa, w parach.
Metody: słowna, wyjaśnianie, pokaz, zadania do wykonania, obserwacja, elementy kinezjologii edukacyjnej.
Środki dydaktyczne: różne produkty spożywcze, wiersz S. Karaszewskiego „Dla każdego coś zdrowego” do uzupełnienia, pusta piramida żywienia, ilustracje produktów spożywczych, klej, nożyczki, długopisy, patyczki do losowania, rozsypanka wyrazowa - zasady zdrowego odżywiania się, puzzle z piramidą żywienia.

Przebieg zajęć:
Część wstępna:

1. Powitanie wychowanków.
2. Przedstawienie tematu zajęć, celów zajęć sformułowanych
w języku ucznia.
Część główna:
1. Odczytanie wiersza S. Karaszewskiego „Dla każdego coś zdrowego”. Wprowadzenie do
tematu, przypomnienie najważniejszych składników pożywienia. Prezentacja
poszczególnych grup produktów spożywczych.
2. Podział produktów na zdrowe i niezdrowe – wychowankowie umieszczają produkty w odpowiednich koszykach (zastosowanie patyczków).
3. Zabawa „Podaj dalej”. Praca w parach – podkreślanie w wierszu wyrazów określających produkty spożywcze (część dzieci wybiera i otacza pętlą produkty spożywcze w formie graficznej).
4. Praca w parach – uzupełnianie poszczególnych pięter piramidy żywienia odpowiednimi ilustracjami.
5. Praca w grupach – układanie z rozsypanki wyrazowej zasad prawidłowego odżywiania się (grupy sprawdzają nawzajem prawidłowość wykonania).

Część końcowa:
Podsumowanie zajęć:
1. Wychowankowie wymieniają trzy zdrowe produkty i trzy niezdrowe produkty.
2. Wychowankowie z niepełnosprawnością w st. lekkim wymieniają co najmniej trzy zasady zdrowego żywienia.
3. Informacja zwrotna dla wychowanków i nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.