X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39703
Przesłano:

Litosfera - test

TEST - LITOSFERA

Imię i nazwisko ........................................Kasa .................... data .....................

Maksymalna ilość punktów - 17

1. Skorupa ziemska składa się z warstw ułożonych w następującej kolejności od dołu:

a). granitowej i bazaltowej
b). granitowej, porfirowej i bazaltowej
c). bazaltowej i granitowej

2. Astenosfera jest to :

a). warstwa sięgająca od 350 km do 700 km w głąb Ziemi
b). warstwa półpłynnej magmy sięgająca od skorupy ziemskiej do około 350 km
c). nazwa stosowana dla jądra wewnętrznego i zewnętrznego

3. Stopień geotermiczny Ziemi to:

a). stopień geotermiczny, wynoszący średnio 230/ km
b). spadek temperatury wraz z głębokością średnio o 1 0 C na 33 m
c). przyrost temperatury wraz z głębokością, którego średnia wartość dla skorupy ziemskiej wynosi
w przybliżeniu 300 C/ km

4. Prądy konwekcyjne w astenosferze są odpowiedzialne za:

a). ruchy płyt litosfery
b). ruchy mas powietrza
c). wymianę wód w głębokich zbiornikach oceanicznych

5. Gdzie jest dobudowywane „nowe” dno oceaniczne? Wskaż właściwą odpowiedź.

a) w strefie ryftowej
b) w strefie subdukcji
c) w strefie aeracji
:
6. Siódmym minerałem, umieszczonym w skali Mohsa jest

a). kwarc
b). gips
c). ortoklaz

7. Skały magmowe dzielą się na:

a). okruchowe i pochodzenia organicznego
b). wylewne, głębinowe i żyłowe
c). okruchowe i głębinowe

8. Przykładem skały magmowej wylewnej jest:

a). gabro
b). bazalt
c). sjenit

9. Skały magmowe głębinowe, np. granit posiadają strukturę:

a). jawnokrystaliczną
b). skrytokrystaliczną
c). porfirową

10. Skały osadowe dzielą się na:

a). okruchowe, metamorficzne i pochodzenia roślinnego
b). pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i okruchowe
c). okruchowe, pochodzenia organicznego oraz chemicznego

11. Po procesie diagenezy (zlepienie spoiwem) żwir przekształca się w:

a). iłowiec
b). piaskowiec
c). zlepieniec
12. Przykładami skał okruchowych są:

a). piaskowce i zlepieńce
b). wapienie i bazalty
c). marmury i węgiel kamienny

13. Skały osadowe pochodzenia chemicznego powstają wskutek:

a). oddziaływania agresywnych roztworów chemicznych na istniejące już skały
b). wytrącania się związków chemicznych z roztworów wodnych
c). oddziaływania dużej temperatury, pod wpływem czego zachodzą reakcje chemiczne zmieniając skład skał

14. Skały metamorficzne mogą powstać ze skał:

a). tylko z osadowych
b). tylko z magmowych
c). ze wszystkich typów skał

15. Uporządkuj niżej wymienione sfery Ziemi w kolejności od powierzchni do wnętrza Ziemi.

Nife, crofesima, sial, nifesima, sima

........................................

16. Oznacz literą – P zdania prawdziwe, literą B – zdania błędne.

a). Powierzchnia Moho oddziela płaszcz Ziemi od jądra Ziemi. ................
b). Skały magmowe zastygające na powierzchni Ziemi cechuje budowa jawnokrystaliczna. .............
c). Astenosfera – najbardziej zewnętrzna część górnego płaszcza odznaczająca się dużą elastycznością .........
d). Hipocentrum to miejsce we wnętrzu Ziemi, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne. . . . . .
e). Wezuwiusz i Etna są wulkanami znajdującymi się w obrębie Ognistego Pierścienia Pacyfiku. . . . . .

17. Podsuwanie się płyty oceanicznej pod kontynentalna to:

a). strefa subdukcji
b). strefa abdukcji
c). strefa ryftu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.