X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39694
Przesłano:
Dział: Języki obce

It’s April. Scenariusz zajęć z języka angielskiego w klasie 3 szkoły podstawowej

KONSPEKT LEKCJI
Przedmiot Język Angielski Klasa III
Czas lekcji: 45 minut
Temat: It’s April.
Stan klasy 14 osób (klasa dzielona na grupy)

CELE LEKCJI
Po zajęciach uczeń powinien:
Znać:
nazwy pór roku;które miesiące są miesiącami zimowymi, które wiosennymi, letnimi i jesiennymi;
Rozumieć:
znaczenie nazwy pór roku i miesięcy
wymowę i pisownię nazw miesięcy.
Umieć:
wymówić, przeczytać i napisać nazwy pór roku i miesięcy;
dopasować miesiące do pór roku, w których występują;
odpowiedzieć pisemnie na pytania o miesiące urodzin osób;
napisać krótką notatkę o sobie i swoich urodzinach.

PLAN ZAJĘĆ
Etap

Uwagi metodyczne (forma, metoda, materiały, pomoce itd.)

I. Hello!
Przywitanie. Jeden z U (uczniów) zapisuje temat na tablicy. Klasa przepisuje do zeszytów.
Czas:2 minuty
II. Revision (powtórzenie)
N (nauczyciel) rzuca piłkę do jednego z U (uczniów) i mówi np.: dwudziesty pierwszy. Uczeń łapie piłkę i mówi podaną przez nauczyciela liczbę porządkową po angielsku – twenty- first. Odrzuca piłkę do nauczyciela. Jeśli uczeń nie zna odpowiedzi również odrzuca piłkę do nauczyciela. Nauczyciel rzuca do kolejnego ucznia i procedura ta trwa dopóki nauczyciel nie stwierdzi, że wystarczy. Nauczyciel prosi nie tylko o podanie nazw liczb porządkowych, ale także nazw miesięcy w języku angielskim.
Materiały pomocne:piłka.
Celem ćwiczenia jest powtórzenie liczb porządkowych i nazw miesięcy, które U poznali na poprzednich zajęciach.
Czas:5 minut
III. Listening( słuchanie)
Nauczyciel prosi uczniów o posłuchanie kasety i powtarzanie nazw miesięcy po osobie z nagrania. Po nazwie każdego miesiąca nauczyciel zatrzymuje kasetę, uczniowie powtarzają chórem, nauczyciel prosi kilku uczniów o indywidualne powtórzenie danego miesiąca i procedura trwa dalej aż wszystkie miesiące zostaną powtórzone.
Pomoc dydaktyczna: kaseta.
Celem zadania jest ćwiczenie wymowy nazw miesięcy oraz przypomnienie kolejności ich występowania w roku kalendarzowym.
Czas:5 minut
IV. The circle of months ( utrwalanie)
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (zadanie nr 1). Uczniowie wklejają ćwiczenie do zeszytów. Mają znaleźć i zakreślić nazwy miesięcy a następnie wypisać te nazwy w podanych miejscach. Miesiące muszą być wypisane w takiej kolejności, w jakiej występują w roku kalendarzowym. Nauczyciel prosi kilku uczniów o podanie rozwiązania.
Uczniowie odpowiadają pełnymi zdaniami używając liczb porządkowych, które poznali na poprzednich lekcjach:
First is January.
Second is February.
Third is March.
etc.
Materiały, pomoce dydaktyczne:karty pracy z zadaniem nr 1, klej, zeszyty.
Celem ćwiczenia jest powtórzenie i utrwalenie pisowni nazw miesięcy, które uczniowie poznali na poprzedniej lekcji.
5 minut
V. Gap filling(utrwalanie)
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (zadanie nr 2).
Uczniowie wklejają ćwiczenie do zeszytów. Zadanie polega na dowiedzeniu się, w jakich miesiącach mają urodziny dzieci z ćwiczenia. Uczniowie mają wpisać literki według klucza i uzupełnić brakujące „dziury” w nazwach miesięcy. Nauczyciel prosi kilku uczniów o podanie nazw miesięcy, w których Rosie, David, Julia i Simon mają urodziny.
Pomoce dydaktyczne:Karty pracy z zadaniem nr 2, klej, zeszyty.
Celem ćwiczenia jest powtórzenie i utrwalenie pisowni nazw miesięcy, które uczniowie poznali na poprzedniej lekcji.
4 minuty
VI. Gap filling(utrwalanie)
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (zadanie nr 3). Uczniowie wklejają ćwiczenie do zeszytów. Ćwiczenie to jest trudniejszą modyfikacją poprzedniego zadania. Uczniowie muszą odkryć imiona dzieci z ćwiczenia oraz nazwy ich urodzinowych miesięcy używając klucza a następnie odpowiedzieć pisemnie na pytanie z polecenia:
When are the children’s birthdays?
Nauczyciel prosi kilku uczniów o podanie imion dzieci, nazw miesięcy, kiedy mają one urodziny i przeczytanie zdań.
Pomoce: karty pracy z zadaniem nr 3, klej, zeszyty.
Celem ćwiczenia jest powtórzenie i utrwalenie pisowni nazw miesięcy, które U poznali na poprzedniej lekcji oraz powtórzenie użycia rzeczownika w dopełniaczu (‘s). Uczniowie ćwiczą pisemne odpowiadanie na pytania o urodziny osób.
7 minut
VII. Me!(piszemy o sobie)
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (zadanie nr 4). Uczniowie wklejają ćwiczenie do zeszytów, uzupełniają zdania o sobie swoim imieniem, nazwą miasta, w którym mieszkają oraz informacją, w jakim miesiącu obchodzą urodziny. Nauczyciel prosi kilku uczniów o przeczytanie notatki, którą napisali o sobie.
Jednym z zdań domowych będzie narysować siebie lub wkleić swoje zdjęcie w miejsce obok zdań z zadania 4.
Celem ćwiczenia jest napisanie krótkiej notatki o sobie używając podanych konstrukcji.
3 minuty
VIII. Seasons(pory roku)
Nauczyciel pyta uczniów na co jeszcze oprócz miesięcy możemy podzielić rok. Gdy uczniowie zgadują, że chodzi o pory roku nauczyciel wyciąga Flashcards z porami roku i przykleja w czterech różnych punktach w sali.Pyta, jaką porę roku symbolizuje każdy z czterech powieszonych rysunków. Uczniowie odpowiadają po polsku.
Nauczyciel pokazuje na jeden z rysunków i mówi:
Wiosna – Spring.
Uczniowie powtarzają. Nauczyciel kontynuuje tą procedurę z pozostałymi porami roku.
Nauczyciel rozdaje flashcards z nazwami miesięcy po angielsku. Cała klasa zastanawia się chwilę, które miesiące należą do jakiej pory roku, wzywa po kolei uczniów z flashcards i prosi o powieszenie każdego miesiąca pod rysunkiem odpowiedniej pory roku. Cała klasa sprawdza czy dzieci dobrze przyporządkowują swój miesiąc i czy przypinają go w odpowiedniej kolejności. Jeśli uczniowie mają problemy z przyporządkowaniem miesięcy pomaga im cała klasa.
Gdy wszystkie miesiące są już poprawnie powieszone (czyli pod rysunkiem wiosny wiszą: March, April, May); pod rysunkiem lata: June, July, August; pod rysunkiem jesieni: September, October, November a pod rysunkiem zimy: December, January, February), nauczyciel odkrywa pod rysunkami pór roku a nad miesiącami angielskie nazwy pór roku. Uczniowie powtarzają po nauczycielu nazwy pór roku i należące do nich miesiące.
Uczniowie przepisują pory roku i należące do nich miesiące do zeszytu. Wykonują do każdej pory roku mini ilustrację.
Pomoce: Flashcards, zeszyty, kredki.
Celem ćwiczenia jest poznanie i utrwalenie nazw pór roku, ich wymowy i pisowni a także utrwalenie przyporządkowania miesięcy do pór roku.

12 minut
IX. Homework
(zadanie domowe)
N zapisuje na tablicy zadanie domowe:
Homework
Narysować swój portret lub wkleić zdjęcie w ćwiczeniu 4 w zeszycie;
ćwiczenie Buzz Words ze strony 114 w książce.
Tablica, zeszyty.
Dzięki zadaniu Buzz Words z książki U poćwiczą w domu pisownię i znaczenie nazw miesięcy po angielsku.
2 minuty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.