X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39617
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przygotowanie do testu sprawdzającego - powtórzenie. Schreiblink - wpis na blogu. Konspekt lekcji z języka niemieckiego dla klasy VIII

Konspekt lekcji języka niemieckiego dla klasy VIII.

Klasa: VIII
Nauczyciel: T. Novak-Piasecka
Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego - powtórzenie. Schreiblink - wpis na blogu.
Ilość godzin lekcyjnych: 1
Pomoce: podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do podręcznika Mit links! 2, tablica interaktywna, zasoby internetowe ( portal Quizlet, słowniki internetowe).
Formy pracy: praca indywidualna, praca całym zespołem klasowym, praca w parach.
Metoda: audiowizualna, translacyjno-gramatyczna, komunikacyjna.

Podstawa programowa: I.2 (prace domowe); I.5 (czynności życia codziennego); III.2, III.4; IV.2, IV.4, IV.6; V.2, V.4, V.6; VI.3; VII.1, VII.5; VIII.2; X

Cele główne:

• Utrwalenie poznanego w rozdziale słownictwo i jednostki gramatyczne ( odmiana czasowników zwrotnych, rozdzielnie złożonych, czasowników modalnych konnen i mussen, słownictwo związane z muzyką, rutynowymi czynnościami dni powszedniego i obowiązkami domowymi, pogodą)
• Rozwijanie umiejętności całościowego rozumienia tekstu czytanego.

Cele szczegółowe:
• Uczeń potrafi czytać i rozumie główne informacje tekstu w języku niemieckim;
• Uczeń korzysta ze słowników dwujęzycznych online;
• Uczeń tłumaczy wyrażenia z j. niemieckiego na j. polski stosując zasady słowotwórstwa;
• Uczeń wyszukuje w tekście żądaną informację- główną intencję tekstu;
• Uczeń tworzy krótkie dialogi dotyczące obowiązków domowych;
• Uczeń utrwala zagadnienia gramatyczne i leksykalne poznane w rozdziale poprzez wykonanie ćwiczeń;
• Uczeń pisze kilku zdaniowy tekst: wpisu na blogu w języku niemieckim według instrukcji .
Cele wychowawcze:
- utrzymywanie odpowiedniej dyscypliny na lekcji, przestrzeganie ładu i porządku;
- uświadamianie znaczenia znajomości języków obcych we współczesnym świecie.

Przebieg lekcji
1. Rozpoczęcie lekcji, poinformowanie uczniów o celach lekcji.
2. Rozgrzewka językowa ( około 10 min.). Przypomnienie słownictwa poznanego w rozdziale przy pomocy aplikacji Quizlet ( czynności dnia powszednie, go i obowiązki domowe).
3. Cześć właściwa.
Nauczyciel wypisuje na tablicy niezbędne do zrozumienia tekstu słownictwo ( die Energie tanken, das ist nicht mein Ding, der Pflichtbesuch, die Gartenarbeiten), uczniowie robią notatkę i za pomocą słowników internetowych tłumaczą podane wyrażenia i słowa.

Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie tekstu - wpisu na blogu internetowym str.12 podręcznika. Po przeczytaniu tekstu uczniowie określają główną intencje autorki tekstu – Zd. 3, str.12 podręcznik.

Uczniowie tworzą krótkie dialogi dotyczące obowiązków domowych według wzoru – zd.2 str.12 podręcznik.

Uczniowie wykonują zadanie 6 str. 12 podręcznik- własny wpis na blogu.

Uczniowie wykonują zadania 1,2,3 str.16 ćwiczenia na głos.

4. Część końcowa.( około 5 min.) Podsumowanie lekcji, ocena pracy dzieci ( odpowiednio do aktywności), zadanie pracy domowej str.16 zd. 4,5,6,7 ćwiczenia i omówienie.
5. Pożegnanie się w miłej atmosferze, podziękowanie za udział w lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.