X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39589
Przesłano:

Helskie bunkrów szukanie - regulamin gry terenowej

Regulamin
Gry Terenowej
„Helskie bunkrów szukanie”
Regulamin
1. Cele:
- popularyzacja wiedzy historycznej,
- poznanie zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych terenu działania,
- integracja uczniów,
-promocja aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
2. Organizator:
........................................
3. Uczestnicy:
Do udziału w grze zapraszamy drużyny 10 - 11 osobowe, w których przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia.
4. Miejsce i termin:
Miejsce: Półwysep Helski
Data: ........................................,
Wydawanie kart startowych: od godziny 10.00
Zdawanie kart startowych: do godziny 12.00
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów: godzina 13.00
5. Zasady rozgrywania gry i wyłaniania zwycięzców:
Kadrę prowadzącą Grę Terenową stanowią pracownicy organizatora obecni w punktach kontrolnych gry. Uczestnicy gry są zobowiązani wykonywać polecenia członków kadry do końca gry. Drużyny uczestniczące w Grze Terenowej – pobierają w punkcie startowym karty startowe oraz mapy, które będą wykorzystywane do zlokalizowania punktów kontrolnych.
Zadaniem drużyn jest dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie. W poszczególnych punktach kontrolnych drużyna musi wykonać specjalne zadanie potwierdzające dotarcie do punktu kontrolnego. Po pozytywnym zaliczeniu zadania w punkcie kontrolnym drużyna wyrusza do następnego punktu kontrolnego. Warunkiem ukończenia gry jest dotarcie na metę z potwierdzeniem wykonania zadania na wszystkich punktach kontrolnych. Grę terenową wygrywa drużyna, która wykona prawidłowo wszystkie zadania w najkrótszym czasie.
6. Warunki uczestnictwa:
1. Drużyna zgłasza swój udział w grze poprzez wypełnienie karty uczestnictwa dostępnej u członków kadry.
2. Liczba uczestników gry jest ograniczona – drużyna może liczyć max. 11 osób. Każda drużyna podaje swoją nazwę.
3. Każda drużyna musi posiadać sprawną latarkę.
4. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, warunkiem udziału w Grze Terenowej jest:
a) uzyskanie zgody rodziców na udział w Grze Terenowej,
b) obecność co najmniej jednej osoby dorosłej - nauczyciel,który nie jest uczestnikiem gry.
7. Nagroda główna: Puchar Dyrektora ................
8. Postanowienia końcowe:
a) uczestnicy Gry Terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,
b) gra odbędzie się bez względu na pogodę,
c) sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane przez Organizatora,
e) od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Dobrego humoru, zwycięstw, niezapomnianych wrażeń,
dobrej pogody i zabawy życzą Organizatorzy!

Zatwierdził
Załącznik nr 1.
Wzór druku zgody rodziców (opiekunów):
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
(imię nazwisko)....................................
adres zamieszkania.................................
w Grze Terenowej „Helskie bunkrów szukanie”, odbywającej się w dniu ................ na terenie miejscowości Hel

Czytelny podpis rodziców/opiekunów: ........................................
Telefon kontaktowy........................................
Dziecko podczas trwania gry pozostaje pod opieką (imię nazwisko)........................................
nr telefonu ..........................
Załącznik nr 2.
KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
DO GRY TERENOWEJ „Helskie bunkrów szukanie”
INFORMACJE O DRUŻYNIE
Nazwa drużyny........................................
Dowódca drużyny........................................

INFORMACJA O UCZESTNIKACH

1.Imię i nazwisko/ nr tel. ............................
2.Imię i nazwisko/ nr tel..............................
3.Imię i nazwisko/ nr tel..............................
4.Imię i nazwisko/ nr tel..............................

..............................
czytelny podpis dowódcy drużyny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.