X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39074
Przesłano:

Program zielonej szkoły "Ja i moja mała Ojczyzna"

AUTORSKI PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ „Ja i moja mała Ojczyzna”

Wstęp:
Od najmłodszych lat należy przybliżać dzieciom potrzebę kontaktu z przyrodą, uczyć dostrzegania podstawowych zjawisk wyznaczających rytm życia na Ziemi. Ważnym staje się, aby wrażliwość młodego człowieka kształtować w nierozerwalnym powiązaniu ze znajomością przyrody, aby jej poznawanie stało się potrzebą i przyjemnością.
Najważniejszymi drogami wychowania ekologicznego dzieci w młodszym wieku szkolnym jest odkrywanie, badanie i obserwowanie. Tak więc, aby edukacja ekologiczna osiągnęła cel, powinna wyjść poza zajęcia w klasie i odbywać się w warunkach naturalnych.
Miejscem zielonej szkoły jest ośrodek harcerski „Nadwarciański Gród”, położony na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
Treści programu zostały dobrane i dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, do ich rozwoju intelektualnego i psychofizycznego oraz ściśle skorelowane z poznanymi wcześniej przez dzieci wiadomościami. Podstawowym celem programu jest zintegrowanie klasy w warunkach różnych od szkolnych.
Kilkudniowe przebywanie zespołu klasowego w warunkach tak odmiennych niż domowe sprawia, że program ten, pozwala dzieciom zdobyć różnego rodzaju wiadomości i umiejętności, począwszy od nauki właściwego zachowania się przy stole, poprzez wdrażanie do ładu i porządku wokół siebie, kończąc na umiejętności rozpoznawania roślin i rodzajów drzew rosnących w lesie.
Zielona Szkoła stwarza specyficzne warunki. Pobyt dzieci nie ogranicza się do kilku godzin lekcyjnych, lecz grupa przebywa z sobą 24 godziny na dobę. Umożliwia więc on uświadomienie faktu, że każdy jest inny i należy uszanować jego osobiste nawyki, oczywiście, jeśli nie szkodzą one kolegom. Często też można odkryć, że dopiero w takich okolicznościach poznaje się dziecko takie, jakim naprawdę jest. Dzieci uczą się samodzielności, odpowiedzialności, zaradności, troskliwości, dostosowania własnych potrzeb do potrzeb innych. W takich warunkach klasa się integruje.
Ogólne cele edukacyjne: Poznanie flory i fauny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Poznanie ośrodka i jego głównych obiektów (stołówka, sala telewizyjna, boisko itp.) Ukazanie znaczenia wody w przyrodzie – źródełko, rzeka Warta. Uwrażliwianie na piękno przyrody. Kształtowanie poczucia przynależności do natury. Dostrzeganie znaczenia roślin i zwierząt w życiu człowieka. Wdrażanie do dbałości o czystość ciała, odzieży, otoczenia. Rozwijanie umiejętności godzenia własnych potrzeb z potrzebami członków danej społeczności (klasy). Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie. Pokonywanie własnej nieśmiałości, uległości, niesamodzielności, lęku. Wdrażanie do korzystania z aktywnych form wypoczynku. Wdrażanie do ostrożności podczas zabaw na powietrzu. Doskonalenie ujawnionych zdolności organizatorskich. Uczestniczenie w zespołowych grach sportowych i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji. Wdrażanie do rozwiązywania konfliktów bez agresji, przemocy. Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka.

Przewidywane umiejętności:
Uczeń: Zna podstawowe cechy krajobrazu swojej najbliższej okolicy. Zna zwierzęta i rośliny występujące na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Rozpoznaje rodzaje drzew: iglaste, liściaste. Rozumie znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka. Rozumie pojęcie „ekologia” i konieczność ratowania natury od zniszczeń cywilizacji. Potrafi samodzielnie dbać o higienę osobistą oraz ład i porządek wokół siebie. Przestrzega regulamin przebywania w miejscach publicznych typu ośrodek wypoczynkowy. Umie kulturalnie zachowywać się w czasie posiłków. Potrafi korzystać z aktywnych form wypoczynku. Zna i stosuje zasady zdrowej, sportowej rywalizacji. Potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. Potrafi dbać o środowisko naturalne. Umie krótko opisać walory turystyczne miejscowości Załęcze Wielkie. Zna i wykonuje piosenki o treści ekologicznej.

Cele i oczekiwane efekty osiągnięte zostaną poprzez:
Wspólne zabawy i ćwiczenia ruchowe.
Wycieczki piesze.
Oglądanie, słuchanie, doświadczanie, przeżywanie. Rozmowę z przyrodnikiem.
Pracę samodzielną i grupową.
Ekspresję plastyczną, ruchową, muzyczną.
Gry dydaktyczne, dyskusje, zabawy integracyjne.

Przed wyjazdem uczniowie powinni zapoznać się z regulaminem zielonej szkoły:

Regulamin uczestników zielonej szkoły w Załęczu Wielkim

Jesteśmy życzliwi i koleżeńscy.
Codziennie tworzymy miłą i życzliwą atmosferę.
Zielona Szkoła to nie tylko zabawa.
Nigdy nie oddalamy się od grupy!
Słuchamy siebie nawzajem, szczególnie uważnie słuchamy tego, co mówią przewodnicy, opiekunowie, stosujemy się do ich poleceń.
Patrzymy, obserwujemy, myślimy i wyciągamy wnioski, uczestniczymy we wszystkich obowiązujących nas zajęciach.
Szanujemy przyrodę.
Informujemy o dobrych i złych rzeczach.
Mamy „otwarte” głowy. Jeżeli wiesz więcej – naucz innych,jeżeli wiesz mniej – ucz się od innych.
Krytykując daj swoją propozycję rozwiązania. Wyrażamy uwagi i opinie w sposób taktowny.
Udajemy się na spoczynek o godzinie 22.00., a wstajemy o7.30. Jeżeli nie możesz spać – pozwól spać innym!
Schody pokonujemy wolnym krokiem.
Turyści dbają o swoje ręce, myją je przed posiłkami i po powrocie z pieszych wędrówek.
Turyści w stołówce spokojnie i w ciszy spożywają posiłki.
W czasie ciszy poobiedniej odpoczywamy i nie wychodzimy ze swojego pokoju.
Mycie poranne i wieczorna kąpiel obowiązkowe!
Dbamy o sprzęt i czystość w bazie.
Sprawy, których regulamin nie reguluje, uzgadniają porozumieniu z uczestnikami opiekunowie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.