X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39504
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna z historii i wiedzy o społeczeństwie "Moja mała ojczyzna"

Innowacja pedagogiczna z historii i wiedzy o społeczeństwie
„Moja mała ojczyzna”
Autor innowacji: Mirosława Iłowska
Nazwa innowacji: „Moja mała ojczyzna”
Rodzaj innowacji: programowa
Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Katolickich im. Św Jana Pawła II w Malborku
Zakres innowacji: uczniowie klasy VIII
Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019
Sposób realizacji: Program innowacji koreluje z treściami podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, z programem nauczania historii „Wczoraj i dziś” i własnym programem nauczania z wiedzy o społeczeństwie „Jestem obywatelem”.

Cele innowacji:
• Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń.
• Poznanie pojęć: tożsamość narodowa, tożsamość lokalna.
• Wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych, narodowych.
• Rozwijanie poczucia przynależności do tzw. „Małej ojczyzny”.
• Poznawanie własnych korzeni i tradycji rodzinnych.
• Poznanie zasad funkcjonowania władzy samorządowej w mieście.
• Nabycie umiejętności wyboru i selekcjonowania informacji.
• Wdrażanie do współdziałania ze środowiskiem.
• Kształtowanie postaw wzajemnej pomocy i współpracy bez rywalizacji.
• Rozwijanie umiejętności realizacji celów i własnych pomysłów.

Opis innowacji: Innowacja zawiera następujące treści:
1.Dom rodzinny
• Dom – miejsce zamieszkania i otoczenie.
• Droga z domu do szkoły.
• Moja rodzina- więzi pokoleniowe, pamiątki rodzinne.
• Tradycje rodzinne, zwyczaje, obrzędy.
2.Szkoła
• Dziecko – jako uczeń, kolega.
• Historia naszej szkoły.
• Patron naszej szkoły.
• Znaczenie szkoły w środowisku.
3.Moja miejscowość, obrazy z przeszłości, współczesne życie jej mieszkańców
• Nazwa miejscowości, herb mojej miejscowości trochę statystyki i historii........
• Ulubione miejsca w moim mieście.
• Kto rządzi w moim mieście? – lokalne organy samorządu terytorialnego i ich przedstawiciele.
• Metody wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych np. wybory samorządowe, budżet partycypacyjny, petycje do władz.
• Jak załatwić sprawę w urzędzie? Najważniejsze instytucje użyteczności publicznej w Malborku.
• Najpilniejsze potrzeby mieszkańców miasta.

Procedury osiągnięcia celów:
Cele innowacji zostaną osiągnięte poprzez rozszerzenie treści podstawy programowej z wykorzystaniem metod aktywizujących i technik twórczych. Uczniowie aby osiągnąć powyższe cele będą współpracowali w grupach, jak również pracowali indywidualnie. Niezbędna będzie również pomoc nauczyciela, którego zadaniem będzie kierowanie i wspieranie uczniów w ich działaniach.

Przewidywane osiągnięcia:
• Poznanie historii, tradycji własnej rodziny, szkoły i miasta.
• Zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania władzy samorządowej w Malborku i jej wpływu na życie mieszkańców.
• Ukształtowanie świadomości obywatelskiej.
• Świadome i odpowiedzialne angażowanie się w życie najbliższego otoczenia (praca w samorządzie klasowym, samorządzie szkolnym, wolontariat).
• Kreatywność w myśleniu i działaniu.
• Rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania i powierzone obowiązki.

Ewaluacja:
• Bieżąca analiza postępów w wykonywaniu zadań.
• Wypełnianie kart pracy do poszczególnych zadań.
• Przygotowanie plakatów.
• Prezentacja multimedialna.- „Moja mała ojczyzna”

Opracowała - Mirosława Iłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.