X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39490
Przesłano:

Komunizm w Związku Radzieckim - konspekt lekcji historii w klasie VII

Konspekt lekcji historii w klasie VII Szkoły Podstawowej
Temat: Komunizm w Związku Radzieckim.
Cele lekcji: Uczeń zna: daty:1917,1918,1921,1922,1924,1929,1932-1933,1935, ugrupowania, które walczyły z bolszewikami czasie wojny domowej , postać Józefa Stalina, założenia komunizmu wojennego, Nowej Ekonomicznej Polityki, kolektywizacji, industrializacji.
Uczeń potrafi : opisać przebieg wojny domowej w Rosji, podać przyczyny zwycięstwa bolszewików w wojnie domowej, podać skutki kolektywizacji rolnictwa i industrializacji, opisuje rolę i metody , jakie stosowało NKWD.
Uczeń rozumie pojęcia: totalitaryzm, kult jednostki, wielka czystka, wielki głód na Ukrainie, łagry, Czeka, NKWD, kolektywizacja, kułak, komunizm wojenny, Nowa Ekonomiczna Polityka.
Środki dydaktyczne: instrukcje dla grup, tabele do uzupełnienia, e-podręcznik GWO ,,Podróże w czasie”, zeszyt ćwiczeń GWO, tablica interaktywna, oś czasu
Formy i metody pracy: indywidualna, praca w grupach, rozmowa nauczająca, praca z podręcznikiem.


Przebieg lekcji:
1. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji. Celem lekcji jest zapoznanie się procesem powstania pierwszego komunistycznego państwa na świecie –Związku Radzieckiego oraz poznanie funkcjonowania państwa totalitarnego.
2. Omówienie najważniejszych wydarzeń związanych z tematem na osi czasu. Uczniowie odczytują daty i wydarzenia na taśmie chronologicznej( daty od 1917 do 1935r.)
3. Praca w grupach-podział uczniów na 3 grupy poprzez losowanie. Każda grupa dostaje inne zadanie do wykonania. Do każdego zadania dołączona jest instrukcja jego wykonania.
Grupa I-Na podstawie punktu ,,Wojna domowa i czerwony terror”( podr. S.163-164) omówcie przebieg wojny domowej w Rosji w latach 1917-1922
Grupa II- Na podstawie punktu ,,Pierwsze lata władzy radzieckiej”(podr.s.164-165) omówcie zasady oraz skutki doktryn ekonomicznych zwanych: komunizm wojenny, Nowa Ekonomiczna Polityka.
Grupa III- Na podstawie rozdziału ,,Kolektywizacja i uprzemysłowienie”( podr. S.165-166) omówcie zasady oraz skutki kolektywizacji i industrializacji w Związku Radzieckim.
4. Prezentacja pracy w grupach.
5. Rozmowa nauczająca- wyjaśnienie pojęcia totalitaryzm. Uczniowie poznają znaczenie pojęć: propaganda, egzekucja, łagier, kult jednostki, wielka czystka, wielki głód.
6. Analiza tekstu źródłowego- fragment tekstu ,,Archipelag Gułag”- Aleksander Sołżenicyn. Ciche czytanie tekstu i przygotowanie odpowiedzi na następujące pytania: za co skazywano ludzi w Związku Radzieckim?, kto mógł być donosicielem?, jakimi słowami można opisać społeczeństwo radzieckie tego okresu?
7. Ćwiczenia interaktywne: e-podręcznik GWO.
8. Podsumowanie lekcji-zeszyt ćwiczeń GWO- str. 52. Fragmenty publicznych wystąpień Stalina. Do każdej wypowiedzi dopisz, jakiego wydarzenia dotyczy.
9. Praca domowa. Napisz, na czym polegał kult jednostki w Związku Radzieckim.

W/w konspekt opracowano w oparciu o materiały dydaktyczne ,,Podróże w czasie” klasa VII , wydawnictwo GWO

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.