X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39499
Przesłano:

Karta informacyjna o przebiegu praktyki zawodowej ciągłej studenta

Łask 10.12. 2018r.
........................................
Pieczątka instytucji

KARTA INFORMACYJNA
o przebiegu praktyki zawodowej ciągłej studenta

Pani XX, studentka III semestru kierunku ........................................, Akademii .................. w .......odbyła praktykę zawodową w okresie od ......... do ........

OPINIA OPIEKUNA PRAKTYKI

Pani XX odbywała praktykę nauczycielską w Przedszkolu .......... W pierwszych dniach p. X obserwowała czynności nauczyciela, zapoznawała się z dziećmi, z warsztatem pracy nauczyciela,
z wyposażeniem sal, w których odbywała praktykę, z ogólnymi zasadami organizowania
i prowadzenia pracy dydaktyczno - wychowawczej w placówce. Zgodnie z obowiązującymi zasadami hospitowała zajęcia prowadzone przez nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.
W pozostałych dniach studentka pracowała pod ścisłym kierunkiem nauczyciela
w danej grupie, prowadziła zabawy, zajęcia edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela oraz obserwowała nadal grupy, zapoznając się z dziećmi. Zajęcia pod względem metodycznym i merytorycznym prowadzone były poprawnie. Pomoce do zajęć wykonane były estetycznie. Stosowała aktywizujące metody i formy pracy wyzwalając zainteresowanie oraz sporą inwencję wśród dzieci.
Studentka zapoznała się również z dokumentacją przedszkola, z bazą przedszkola, oraz najważniejszymi dokumentami: z rocznym planem pracy przedszkola i statutem oraz dokumentacją prowadzoną przez opiekuna: planem pracy wychowawczo – dydaktycznym, kartami obserwacji służącymi do śledzenia postępów poszczególnych dzieci, z zapisami
w dzienniku, programem nauczania, szczegółowym rozkładem materiału nauczania, ze środkami dydaktycznymi stosowanymi w pracy nauczyciela przedszkola.
Systematycznie prowadziła dziennik praktyk. Sumiennie sprawowała opiekę w czasie zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym, dbając o bezpieczeństwo dzieci. Chętnie i szybko nawiązywała kontakt z dziećmi.
Pani XX podporządkowała się obowiązującej w przedszkolu dyscyplinie pracy. Pomagała w przygotowaniu dekoracji sali, brała udział
w przygotowaniach do „Jasełek”, obserwowała indywidualne rozmowy nauczyciela
z rodzicami. Zapoznała się również z formami współpracy przedszkola z rodzicami
i środowiskiem.

OCENA PRAKTYKI:.......................................

Podpis opiekuna

Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.