X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39444
Przesłano:

Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z kręgli klasycznych dla dziewcząt realizowany w klasach II-VIII podczas zajęć pozalekcyjnych

Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z kręgli klasycznych dla dziewcząt realizowany w klasach II-VIII w Szkole Podstawowej nr 5 im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu podczas zajęć pozalekcyjnych.

Lekcje wychowania fizycznego w szkole zaspokajają potrzeby ruchowych niektórych dzieci, ale większość mimo doby Internetu pragnie uczestniczyć w różnych pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Dzieci i młodzież chce poświęcić swój wolny czas aktywności ruchowej, chcą odpocząć psychiczne od nauki, lubią współdziałać w zespołowego, być członkiem grupy i brać odpowiedzialności za siebie i innych.
Znamy potrzeby rozwojowe naszych uczniów, wiemy jakie mają zainteresowania i predyspozycje , zmiany warunki, jaką bazą sportową dysponuje nasze miasto- wybrałyśmy naukę gry w kręgle klasyczne .
Etapy nauczania gry w kręgle są trudne i złożone w szczególności nauczanie dziewcząt. Jednak kręgle są grą opartą na ważnych elementach. Zwłaszcza technicznych i przy grze do „pełnych“- taktycznych, co daje możliwości udziału w fantastycznej zabawie i na pewno urozmaica czasu wolnego. Nauka gry w kręgle zawiera naturalne formy biegu, rzutu, w naturalny sposób rozwija siłę, zwinność, wytrzymałość. Wydawałoby się, że na pewno nie jest to gra zespołowa. Jednak okazuje się, że ta dyscyplina sportowej jest również oparta na pracy w zespole i uczy brania odpowiedzialności, uczy zdyscyplinowanie swojej działalności.
Cele:
Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, by dbała o zdrowy styl życia dzięki czemu zwiększy swoje szanse na dobry start w dorosłe życie.
Zwiększyć i doskonalić umiejętności współdziałania w grupie, zespole, empatii innych, kultura kibicowania, stosowanie zasady „fair-play”, bezpiecznego przekraczania barier swoich możliwości.
Rozwijanie zamiłowania do nowej dyscypliny ruchowej, aby młodzież chciała pożytecznie dla swojego zdrowia fizycznego, ale również psychicznego spędzać czas wolny w sposób aktywny.
Wprowadzanie w pogodny i radosny nastrój, zwłaszcza po ciężkim dniu w szkole.
- Poznanie przepisów i zasad organizacji zawodów w kręgle klasyczne
-Obserwacja prowadzonych zawodów sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących

Forma realizacji:
Program będzie realizowany z grupą dziewcząt z klas II-VIII raz w tygodniu po 60 minut w formie zajęć ruchowych
Prowadząca zajęcia:nauczyciel wychowania fizycznego, sędzia kręglarstwa klasycznego, instruktor pięciu różnych dyscyplin sportowych
Szczegółowe treści kształcenia:
1. Bezpieczeństwo podczas zajęć
- Zapoznanie z regulaminem kręgielni
- Poznanie przepisów dotyczących gry w kręgle klasyczne
- Zapoznanie z przepisami organizacji zawodów w kręgle klasyczne
2. Nauka rozbiegu
- z marszu i w biegu,
- wyznaczanie punktu ustawienia początkowego
-ćwiczenia indywidualne
- różne formy ćwiczeń
3. Nauka nałożenia kuli na rozbieg
- nauka nasadzenia kuli
- kierowanie wzroku na miejsce nasadzenia kuli
4. Praca rąk
-nauka pracy ręki prawej i lewej
- prawidłowe ustawienie się do linii wyrzutu
- praca dłoni w momencie wyrzutu kuli
5. Praca nóg
- nauka rozbiegu na trzy kroki
-rozbieg w linii prostej
- pozycja ciała po wykonaniu rzutu kulą
6. Nauka gry do pełnych
7. Nauka gry do zbieranych
8. Zapoznanie z grami komputerowymi doskonalącymi gry
9. Poznanie przepisów PZK dotyczących:
- przepisów gry,
- sędziowania,
- postawy „ fair play”,
- organizacji turnieju
Procedury osiągania celów:
1. Zasady nauczania:
- aktywności,
- poglądowości,
- stopniowania trudności,
- systematyczności,
- utrwalania,
- przystępności i indywidualnych zadań.
2. Metody nauczania:
- analityczna,
- syntetyczna,
- kompleksowa.
3. Metody przekazywania wiadomości:
- pokaz,
- pogadanka,
- dyskusja.
4. Formy prowadzenia zajęć:
- ścisła,
- fragmentów gry,
- gra uproszczona,
szkolna,
właściwa.
Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu:
- Dba o własną sprawność fizyczną,
- Hartuje organizm.Dba o zdrowie swoje i innych.
- Systematycznie bierze udział w zajęciach ruchowych
- Podnosi swoje umiejętności motoryczne.
- Udoskonali swoje umiejętności techniczne gry w kręgle zarówno gry do pełnych i zbieranych.
- Zna przepisy gry w kręgle klasyczne
- Chętnie będzie uczestniczył w organizacji zawodów czy też różnych imprez z kręgli
- Potrafi współpracować w zespole, wspólnie przeżywa sukcesy i porażki
- Promuje szkolę i zajęcia sportowe w których uczestniczy
Efekty realizacji programu :
- Organizacja i udział w zawodach sportowych z kręgli klasycznych na różnych etapach: zawody szkolne i ogólnopolskie
- W pełni zaangażowane uczestnictwo w różnorodnych, atrakcyjnych zajęciach, które odciągają dziewczęta od Internetu.
- Pozyskanie środków i uposażenie drużyny w nowe stroje sportowe- pomoc rady rodziców, sponsorów oraz prezesa klubu sportowego
- Poprawa zachowania uczniów, nauka asertywności oraz empatii
- Integracja ze środowiskiem kręglarskim
- Rozbudzenie pasji i zainteresowań rzadko uprawianą dyscypliną sportową
- Publikacja osiągnięć na stronie szkoły

Ewaluacja programu:
1. Sprawdzian umiejętności ruchowych.
2. Inicjowanie i współorganizacja zawodów sportowych.
4. Udział w zawodach sportowych na różnych etapach
5.Uposażenie drużyny w nowe stroje sportowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.