X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39265
Przesłano:

Tropem cieszynianki wiosennej - scenariusz zajęć

Tropem cieszynianki wiosennej
MOTYWY ROŚLINNE W ZDOBNICTWIE STROJU CIESZYŃSKIEGO

Przewidywany czas zajęć: 60 minut
Rodzaj zajęć: zajęcia świetlicowe

CELE
Uczeń:
o docenia wartość kultury regionalnej,
o wyrabia w sobie poczucie tożsamości regionalnej,
o kształtuje podwójną kompetencję językową,
o doskonali umiejętności pracy z tekstem i mapą,
o kształtuje umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy,
o rozwija umiejętność prawidłowego formułowania zdań,
o wzmacnia aktywność plastyczną, ruchową i muzyczną.

Osiągnięcia:
Uczeń:
o nazywa i rozpoznaje poszczególne elementy stroju cieszyńskiego,
o zna legendę o cieszyniance wiosennej,
o rozpoznaje tło historyczne legendy,
o wskazuje lokalne miejsca ochrony przyrody,
o czyta ze zrozumieniem tekst pisany oraz analizuje mapę.

METODY PRACY:
o ćwiczeniowe: działania praktyczne,
o oglądowe: pokaz, obserwacja,
o słowne: rozmowa kierowana, praca z tekstem.

FORMY PRACY:
o praca pod kierunkiem,
o samodzielna praca uczniów, grupowa i zbiorowa,
o rozmowa nauczająca.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
o karta pracy ucznia – załącznik nr 1,
o materiały plastyczne,
o kobiecy strój cieszyński /oryginalny lub ilustracje/,
o foldery turystyczne Cieszyna,
o prezentacja multimedialna,
o utwory: w wykonaniu „
o utwór: „Cieszynianka” autorstwa: G. Morcinka.

1.Część wstępna
a. Cele szczegółowe:
- Uczeń czyta ze zrozumieniem tekst pisany i analizuje mapę.
b. Zadania dla ucznia:
- Wysłuchanie utworu: „Cieszynianka”
- Podanie cech legendy.
- Praca z mapą.
- Swobodne wypowiedzi.
c. Czynności ucznia:
- Po powitaniu przez nauczyciela i czynnościach organizacyjnych uczniowie słuchają legendy/ odczytują legendę.
- Uczniowie podają cechy charakterystyczne legend. Odnoszą się do tła historycznego utworu. Następnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi treści utworu.
- Na podstawie wiedzy własnej i udostępnionych materiałów uczniowie określają miejsca występowania Cieszynianki wiosennej, które nanoszą na mapę konturową Cieszyna. Wskazują cieszyńskie rezerwaty przyrody.
2. Część główna
1a. Cele szczegółowe:
- Uczeń chętnie i z radością bierze udział w zabawach ruchowych.
1b. Zadania dla ucznia:
- Aktywny udział w zabawie "ciepło- zimno”.
1c. Czynności ucznia:
- Należy przygotować ilustrację (w razie możliwości oryginalny strój) przedstawiające elementy stroju cieszyńskiego( z ornamentyką roślinną). Wybrany uczeń (lub więcej) wychodzi z sali, w tym czasie ukrywamy fragment obrazka w ustalonym miejscu. Po powrocie podpowiadamy mu słowami ciepło - zimno. Uczniowie wskazują cechy wspólne stroju ( motyw roślinny)/',Płyta CD z nagraną melodią
„Płyniesz Olzo po dolinie”.
2a. Cele szczegółowe:
- Uczeń rozwija umiejętności językowe. Poznaje słownictwo gwarowe.
2b. Zadania dla ucznia:
- Dzielenie się wiedzą o regionie z innymi uczniami.
Wykonanie krzyżówki.
2c. Czynności ucznia:
- Dzieci rozwiązują krzyżówkę. Opowiadają o znaczeniu motywu roślinnego w kulturze ludowej występujących w Cieszynie na podstawie własnych przeżyć i wiadomości zdobytych na innych zajęciach. /' KARTA PRACY, ZADANIA 4
3a. Cele szczegółowe:
- Uczeń poznaje nazwy elementów kobiecego stroju cieszyńskiego
3b. Zadania dla ucznia:
- Dopasowanie nazw elementów stroju kobiecego
3c. Czynności ucznia:
- Uczniowie mają za zadanie połączyć przedstawione w karcie pracy elementy stroju cieszyńskiego z nazwami gwarowymi. Praca przy melodii '/KARTA PRACY, ZADANIA 5
3. Część końcowa:
1a. Cele szczegółowe:
- Estetycznie wykonuje prace plastyczną poprawnie wykorzystując otrzymane szablony.
1b. Zadania dla ucznia:
- Ubranie papierowej lalki
w przygotowane szablony elementów stroju cieszyńskiego, pomalowanie.
1c. Czynności ucznia:
- Uczniowie wykonują strój cieszyński dla papierowej lalki z wykorzystaniem otrzymanych szablonów. Prawidłowo dopasowują części garderoby. /' KARTA PRACY, ZADANIA 6
2a. Cele szczegółowe:
- Uczeń potrafi dokonać obiektywnej oceny
2b. Zadania dla ucznia:
- Ocena wykonanych na zajęciach zadań.
2c. Czynności ucznia:
- Nauczyciel razem z uczniami dokonują oceny zadań. Uczniowie prezentują spostrzeżenia dotyczące tematu zajęć. Wybierają najciekawsze zadanie i oceniają zajęcia. Na zakończenie każdy uczeń otrzymuje odznakę Cieszynianki.
Uczniowie wypełniają tabelkę ewaluacyjną./'/KARTA PRACY, ZADANIA 7

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.