X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3920
Przesłano:
Dział: Języki obce

Propozycje gier i zabaw dydaktycznych na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej

Propozycje gier i zabaw dydaktycznych na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej

ZABAWA W ZGADYWANIE LICZB

Cel zabawy: rozumienie liczb ze słuchu.
Środki dydaktyczne: tablica flanelowa, 20-30 kartoników z liczbami.( np. 1-30)
Liczba uczestników: cała klasa podzielona na 2-4 zespoły o jednakowej liczbie uczniów.

Przebieg zabawy:

Nauczyciel prosi, aby przedstawiciele każdej z grup podeszli do tablicy. Następnie nauczyciel głośno wymawia jedną z liczb, np. achtundzwanzig (28). Uczeń, który jako pierwszy prawidłowo rozpozna wskazaną liczbę, wyszukuje ją spośród 30 innych kartoników leżących na stoliku i zawiesza ją na tablicy. Jednocześnie zdobywa 1punkt dla grupy, której jest reprezentantem. Uczniowie powtarzają zabawę kilkakrotnie.
Gra toczy się do momentu, aż każdy uczeń weźmie w niej udział. Na koniec uczniowie sumują zdobyte przez siebie punkty. Zwycięża grupa, która uzyskała największa ilość punktów.

ROZPOZNAWANIE OBRAZKA

Cel gry: rozumienie ze słuchu podanych wyrazów lub krótkich wypowiedzi.
Pomoce dydaktyczne: tablica flanelowa lub zwykła, 20 lub więcej kartoników z prostymi ilustracjami, przedstawiającymi np. długopis, książkę, drzwi itp. Niektóre obrazki przedstawiają takie same przedmioty, różniące się tylko kształtem, rozmiarem lub barwą, np. kwadratowa gumka - okrągła gumka, czerwony kwiat - niebieski kwiat, duży kot - mały kot ...
Liczba grających: cała klasa podzielona na 2-4 zespoły z jednakowa liczba osób.

Przebieg gry:

Nauczyciel zwraca się do uczniów o wybranie reprezentantów grup. Podchodzą oni do tablicy, na której zawieszone są różne obrazki. Nauczyciel mówi: Der Radiergummi ist rund. ( gumka jest okrągła), albo: Die Katze ist klein. ( kot jest mały) itp.
Zadaniem uczniów jest wskazanie konkretnego przedmiotu o podanych przez nauczyciela cechach.
Zwycięża ten zespół, który uzyska największą liczbę punktów.


SZYKUJEMY SIĘ DO PODRÓŻY

Cel zabawy: uczymy się wyrażać życzenia, zapamiętywać dłuższe wypowiedzi.
Liczba osób; klasa podzielona na zespoły liczące 5-8 uczniów.

Przebieg gry:

Zespoły wybierają w swoim gronie osoby, którym powierzą zrobienie zakupów . Każdy zastanawia się, co może się przydać się w podróż. Np. :Ich brauche einen Badeanzug ( pierwszy uczeń mówi: „ potrzebuję stroju do pływania”); Ich brauche einen Rucksack (drugi uczeń mówi, że potrzebny jest plecak) itp.
Załatwiający sprawunki wymienia po kolei, co ma kupić. Każdy błąd kosztuje odjętym punktem karnym. Następnie drugi zespół wykonuje to samo , oczywiście potrzeby maja być inne niż w pierwszym zespole.
Pod koniec zabawy podliczamy punkty karne i wskazujemy zwycięzcę.

JAK TAM TRAFIĆ?

Cel zabawy: pytanie o drogę do celu i udzielanie odpowiedzi.
Pomoce: tablica ze szkicem miasta ( ulice, place, charakterystyczne budynki i inne obiekty).
Liczba uczestników: dowolna, przy czym każdorazowo w zabawie udział bierze dwóch uczniów.
Przebieg zabawy:
Jeden z uczniów pyta drugiego o drogę, np. Ich stehe vor dem Rathaus und möchte zum Bahnhof gehen. Wie komme ich dorthin? ( Stoję przed ratuszem i chcę iść na dworzec. Jak tam dojdę?) Drugi uczeń udziela dokładnej odpowiedzi, pokazując drogę na planie miasta i opisując ją. Następnie uczeń, który pytał o drogę, objaśnia drogę następnemu.

WIELE SŁÓW Z JEDNEGO

Cel zabawy: ćwiczenie słownictwa – tworzenie słówek z podanych liter.
Pomoce: przybory do pisania
Liczba uczestników: dowolna.
Przebieg zabawy: Nauczyciel podaje dowolne, raczej długie słowo. Uczniowie w przeciągu określonego czasu powinni z liter tego słowa utworzyć jak najwięcej nowych słów. W każdym tworzonym słowie mogą występować tylko te litery, które zawiera słowo baza, przy czym każda litera nie powinna być użyta więcej razy niż występuje ona w słowie – bazie.

Do gier i zabaw dydaktycznych zaliczają się także: krzyżówki ( tworzone samodzielnie czy samodzielnie przez uczniów) , rebusy czy kalambury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.