X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38992
Przesłano:

Ewolucja i jej dowody. Konspekt lekcji biologii dla klasy VIII

Elżbieta Mysiura
Chrzanów

Konspekt lekcji biologii dla klasy VIII A
Dział programu: „Ewolucja życia”

Temat: „Ewolucja i jej dowody”

1. Cele lekcji:

a/ Wiadomości:
Uczeń:
- zna pojęcia: ewolucja, homologia, analogia, relikt, ogniwa pośrednie, konwergencja, narządy szczątkowe
- wymienia przykłady narządów homologicznych i analogicznych u różnych organizmów oraz narządów szczątkowych u człowieka
-podaje przykłady bezpośrednich i pośrednich dowodów ewolucji

b/Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi wyjaśnić podając przykład w/w pojęcia
- potrafi rozpoznać narządy homologiczne i analogiczne
- potrafi wytłumaczyć w jakich warunkach powstaje skamieniałość
- wyjaśnić w jaki sposób zmiany warunków środowiska wpływają na ewolucję organizmów

c/Postawy:
Uczeń:
- jest świadomy, że świat biologiczny ma wspólne pochodzenie
- jest zainteresowany obserwacją podobieństw i różnic w budowie różnych organizmów
- aktywnie uczy się wyciągania logicznych wniosków na podstawie analizy przykładów zmienności organizmów związanych z działaniem mechanizmów ewolucji

2. Metody i formy pracy:

- pogadanka, analiza budowy (podobieństw i różnic) wybranych przykładów organizmów na podstawie ilustracji i schematów, ćwiczenia,

3. Środki dydaktyczne:

-podręcznik i ćwiczenia z serii „Puls Życia kl.8”, skamieniałości zachowane w węglu kamiennym (rośliny) oraz wapieniu (zwierzęta)

4. Przebieg lekcji:

a/ Faza wprowadzająca:

- czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji

b/ Faza realizacyjna:

- Nauczyciel w formie pogadanki wstępnej wprowadza pojęcia: ewolucja, dowody bezpośrednie i pośrednie ewolucji

- Następnie uczniowie zapoznają się z procesem powstawania skamieniałości oraz oglądają okazy skamieniałości roślin zachowanych w węglu kamiennym a także skamieniałości zwierząt morskich zachowanych w wapieniu

- W kolejnym etapie lekcji uczniowie poznają różnice między ogniwami pośrednimi
a reliktami

- Następnie nauczyciel wyjaśnia i analizuje z uczniami różnice pomiędzy narządami homologicznymi i analogicznymi na przykładach

- Uczniowie wykonują wybrane ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń

c/ Faza podsumowująca:

- Nauczyciel zadaje pytanie: Czy wobec dowodów świadczących o ewolucji, mamy świadomość, że wszystkie gatunki organizmów na Ziemi mimo wielkiego zróżnicowania mają wspólne pochodzenie?

- Nauczyciel ocenia aktywność uczniów i zadaje pracę domową:

1. Zadanie z zeszytu ćwiczeń: str. 35 zad.8

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.