X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38987
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+ w ZSP nr 2

ZSP nr 2 w Gdyni przystąpiła do programu ERASMUS+ ponieważ udział w projekcie był szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności przez jej pracowników, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru. Kolejną zaletą przystąpienia do programu była możliwość kształtowania u naszych uczniów postaw świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z dobrodziejstw niesionych przez Unię Europejską.
Głównymi celami projektu było: podniesienie kwalifikacji kadry szkolnej, zwiększenie jej kompetencji i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, rozszerzenie kompetencji w zakresie TIK - wykorzystania narzędzi informatycznych, porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich, zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego, potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej naszej szkoły. Uczestnikami projektu byli: wicedyrektor - nauczyciel matematyki, nauczyciele: języka angielskiego, informatyki, biologii, historii i administrator szkolnej sieci komputerowej.
W ramach projektu nauczyciele i administrator szkolnej sieci komputerowej odbyli szkolenia językowe i metodyczne w Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie.
Nauczyciel języka angielskiego wziął udział w kursie metodycznym "Educating for the 21st Century" w Irlandii oraz "Creative Use of Technology in the Classroom" na Malcie. Nauczyciele matematyki i biologii uczestniczyli w kursie języka angielskiego "Intensive English" w Londynie.
Nauczyciel historii i administrator uczestniczyli w kursie angielskiego "Intensive English" w Irlandii.
Nauczyciel informatyki uczestniczył w kursie angielskiego "Intensive English" w Irlandii i "Creative Use of Technology in the Classroom" na Malcie.
Szkolenia zostały zorganizowane przez: Alpha Collage Ireland, Cork English College Ireland, Kaplan International English UK, Alpha School of English Malta.
Po zakończonych mobilnościach uczestnicy projektu dzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami zarówno ze społecznością szkolną: uczniami i nauczycielami, jak i ze społecznością lokalną przy różnych okazjach. Zastosowano nowe metody pracy z uczniami podczas zajęć dydaktycznych, nowe metody pedagogiczne pracy w grupie, nowe aplikacje i platformy edukacyjne na lekcjach, uczestniczono w projektach eTwinning, brano udział z uczniami w warsztatach anglojęzycznych oraz licznych konkursach w języku angielskim. Zorganizowano wymianę polsko-niemiecką w którą zaangażowani byli prawie wszyscy uczestnicy projektu. Zorganizowano dla części nauczycieli szkolenie dotyczące funkcjonowania platformy eTwinning, narzędzi TIK. Administrator sprawniej posługuje się nowoczesnymi technologiami z wykorzystaniem języka angielskiego.Ponadto na zebraniach Rady Pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych, w trakcie spotkań indywidualnych z nauczycielami., dzielono się wiedzą dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych na realizację projektów dotyczących rozwoju szkoły, szkoleń i mobilności za pośrednictwem fundacji FRSE. Zorganizowano w szkole wystawę prezentującą wiedzę o państwach mobilności i o programie Erasmus+ udostępnioną dla społeczności lokalnej podczas Dni Otwartych Szkoły i zebrań z rodzicami. Nauczyciele uczestniczący w projekcie angażowali się w rozwój placówki przez co wpłynęli na podniesienie jakości pracy szkoły oraz rozpowszechniali ideę udziału w projekcie ERASMUS+ lokalnie, w regionie oraz na arenie międzynarodowej. ,
Udział w projekcie przyniósł szkole wiele długofalowych korzyści m.in. znacznie wzrosła świadomość kadry szkolnej w zakresie możliwości korzystania ze środków unijnych podczas współpracy międzynarodowej oraz nabywania kwalifikacji zawodowych przez pracowników szkoły, nastąpiło wzbogacenie ich warsztatu pracy o nowe metody nauczania i materiały dydaktyczne, poszerzono ofertę edukacyjną szkoły, wdrożono poznane praktyki oraz innowacje przez co uczniowie nabyli kompetencje kluczowe i pogłębili poczucie tożsamości europejskiej, a także zwiększyła się atrakcyjność szkoły w oczach uczniów i rodziców. Ponadto, nawiązano kontakty z potencjalnymi partnerami szkolnych projektów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.