X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38912
Przesłano:

Doświadczenie ma znaczenie - projekty unijne

Doświadczenie ma znaczenie

Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie jest szkołą oferującą nauczanie w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, kelner, cukiernik, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. Szkoła dysponuje atrakcyjną i nowoczesną bazą, posiada profesjonalnie wyposażone pracownie do nauki zawodów, niemniej jednak stale poszukujemy możliwości udziału uczniów w praktykach i szkoleniach poza granicami kraju. Jedną z takich okazji było przygotowanie i realizacja dwóch projektów: „Doświadczenie ma znaczenie” oraz „Doświadczenie ma znaczenie 2”. Wyjazdy uczniów na staże zawodowe do Londynu były efektem przedsięwzięcia unijnego w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt umożliwił wyjazd 52 uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej na praktyki zawodowe do hoteli, restauracji i biur turystycznych w Londynie.
Projekt został zrealizowany dzięki wysiłkowi nauczycieli naszej szkoły i owocnej współpracy z londyńską firmą ADC College. Brytyjska organizacja zajmująca się szkoleniami zawodowymi, wspierała naszą szkołę na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jak i podczas pobytu uczniów w Wielkiej Brytanii.
Cele projektów obejmowały wspieranie uczniów w nabieraniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami. Ponadto uczniowie zwiększyli znajomości języka angielskiego i podnieśli poziom znajomości innych kultur poprzez możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja dwutygodniowych i miesięcznych praktyk zawodowych w renomowanych obiektach gastronomicznych i hotelarskich stolicy Wielkiej Brytanii w znaczący sposób zwiększyła mobilność i kompetencje uczniów Zespołu Szkół Nr 6 na szczecińskim, regionalnym i europejskim rynku pracy. Istotne są również dokumenty otrzymane po ukończeniu praktyk: Europass CV i Europass Mobilność, który potwierdza umiejętności i realizację stażu poza granicami kraju, podwyższając wartość młodych pracowników wobec przyszłych pracodawców. Fakt wydania zaświadczeń przez niezależne zewnętrzne organizacje umocnił samoocenę uczniów i zwiększył ich wiarę w nabyte umiejętności.
Nasi absolwenci, którzy są cenieni przez lokalnych przedsiębiorców, bywają niepewni w kontaktach z obcokrajowcami. Udział w stażu będzie stanowić idealne uzupełnienie praktycznej nauki zawodu oraz pozwoli zwiększyć doświadczenie zawodowe, a doskonalenie języka angielskiego w sferze gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej pozwoliło przełamać barierę w obsłudze gościa zagranicznego. Dla szkoły projekt stał się szansą na poprawę jakości kształcenia zawodowego i językowego, i na zachęcanie innych uczniów do uczenia się języków obcych, a z drugiej strony, wzrosło zainteresowanie szkołą i zwiększyła się jej konkurencyjność i renoma na rynku szkół zawodowych.
Takie doświadczenie zawodowe i życiowe będzie z pewnością miało pozytywny wpływ na przyszłe życie zawodowe i osobiste naszych uczniów.

Polecam, Edyta Pierzchała, nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu „Doświadczenie ma znaczenie 2” w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.