X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38904
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Konkursu Plastycznego "Świąteczne emocje"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĄTECZNE EMOCJE”

Serdecznie zapraszamy Dzieci z naszego Przedszkola do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt: „Świąteczne emocje”.

I. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego; ul. Ks. Kazimierza Guzego 4; 35-317 Rzeszów
Osoby odpowiedzialne: p. Maria Dąbrowska (grupa Sarenki); p. Dorota Borkowska (grupa Wiewiórki)

II. Cele konkursu.
Celem konkursu jest:
• zachęcenie dzieci do zaprezentowania i rozwijania swoich zdolności plastycznych;
• umożliwienie wyrażania emocji i uczuć poprzez prace plastyczną;
• uwrażliwienie dzieci na emocje odczuwane przez innych ludzi;
• zachęcenie uczestników konkursu i ich rodzin do wędrówek w głąb swoich doznań i odczuć;
• kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.

III. Zasady konkursu.
• Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola;.
• Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 1 pracę płaską (dowolna technika).
• Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie, wykonane przy jak najmniejszej ingerencji osób dorosłych;
• Prace powinny być związane tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia.
• Prace powinny jak najpełniej oddawać hasło przewodnie konkursu „Świąteczne emocje”
• Kryteria oceniania:
o zgodność z tematem,
o pomysłowość,
o samodzielność,
o staranność wykonania,
o ogólny wyraz artystyczny.

• Do każdego zdjęcia należy dołączyć następujące informacje (na karcie zgłoszeniowej):
o Imię i nazwisko autora,
o wiek,
o tytuł zdjęcia,
o emocje, które autor chciał przekazać.

IV. Termin i miejsce dostarczania prac.
1. Prace plastyczne wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć do siedziby Przedszkola.
2. Ostateczny termin dostarczenia zdjęć mija 10.01.2018r.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Rozstrzygniecie konkursu
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.
2. Ocena Jury jest niepodważalna i nieodwracalna
3. Ilość przyznanych nagród zależna jest od liczby i jakości zgłoszonych prac.
4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Jury.

VI. Informacje dodatkowe
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Rzeszowie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.