X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38857
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach im. Jana Wyżykowskiego
aneks do PLAN -u ROZWOJU ZAWODOWEGO
Małgorzaty Kurzawińskiej
nauczyciela biologii
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

1.Data kontynuowania stażu w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach: od 1.09.2018 r
2.Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły

ZADANIA, SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

Wdrażanie działań podnoszących jakość pracy szkoły. Stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach biologii – wykorzystanie tablicy interaktywnej.
1.09.2018 – 31.05.2019

Praca z uczniem zdolnym.
Rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów poprzez:
– przygotowywanie ich do konkursów przyrodniczych, ekologicznych i biologicznych (klasy 5,7,8).
1.09.2018 – 31.05.2019

- założenie koła przyrodnika które będzie polegało na poszerzaniu wiedzy biologicznej oraz prowadzeniu podstrony internetowej SP nr 1 w Polkowicach.
1.09.2018 – 31.05.2019

Propagowanie działań ekologicznych.
Uczestniczenie w projekcie edukacyjnym „Ekologiczne inspiracje” przeznaczonego dla klas IV – VIII.
1.09.2018 – 31.05.2019

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA, SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. Wykorzystywanie dziennika elektronicznego do sprawnego komunikowania się z nauczycielami , rodzicami i Dyrekcją.
1.09.2018 – 31.05.2019

Praca z uczniem zdolnym Prowadzenie koła przyrodnika z wykorzystaniem techniki komputerowej, zasobów Internetu w celu stworzenia wpisów na stronę internetową SP nr 1 w Polkowicach.
1.09.2018 – 31.05.2019

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA, SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli. Opracowanie konspektów lekcji, przeprowadzenie zajęć otwartych i ich omówienie.
1.09.2018 – 31.05.2019 Grudzień 2018 Marzec 2018

Praca w zespole matematyczno -biologicznym
Aktywna praca i dzielenie się z uwagami z członkami zespołu matematyczno - biologicznego.
1.09.2018 – 31.05.2019

Dzielenie się wiedzą przez portal internetowy.
Opublikowanie planu autorskiego koła na portalu edukacyjnym.
1.09.2018 – 31.05.2019

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA, SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

Opracowanie i wdrożenie własnego programu pracy z uczniem zdolnym przyrodniczo. Opracowanie autorskiego programu koła przyrodnika dla klas V.
1.09.2018 – 31.05.2019

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA, SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

Promocja działań szkoły.
Opracowywanie i zamieszczanie na stronach internetowych szkoły http://sp1.polkowice.pl/ informacji dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez nauczyciela dotyczących działalności „koła przyrodnika” oraz innowacji biologicznej.
1.09.2018 – 31.05.2019

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej. Opracowanie i drożenie innowacji z biologii „Tworzymy kalendarz przyrodniczy” skierowanego do klas V.
15.10.2018 – 31.05.2019

Propagowanie działań ekologicznych.
Uczestniczenie w projekcie edukacyjnym „Ekologiczne inspiracje” przeznaczonego dla klas IV – VIII. Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Ziemi.
kwiecień 2019

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać zmianom.
Opracowała :Małgorzata Kurzawińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.