X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38842
Przesłano:

Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał

Dział programu: Cząsteczkowa budowa ciał?
Czas trwania: 45 minut.
Temat: Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał.

Cele operacyjne:
wiadomości:
A - Uczeń wie jak zademonstrować doświadczenia: uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał; dotyczące obserwacji dyfuzji; wskazujące zależność szybkości dyfuzji od temperatury,
B – uczeń rozumie w.w. doświadczenia
B – uczeń rozumie jak przeliczać temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na tę samą temperaturę w skali Kelwina i na odwrót
B – uczeń rozumie pojęcia: hipoteza, dyfuzja, osmoza, skala Celsjusza i Kelwina
umiejętności:
C – Uczeń potrafi wykonać w.w. doświadczenia;
C – Uczeń potrafi przeliczać temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na tę samą temperaturę w skali Kelwina i na odwrót;
C – Uczeń posługuje się wyżej w. w. pojęciami
D – Uczeń uzasadnia wprowadzenie skali Kelwina
postawy:
Wdrażanie uczniów do pracy w grupie
Zwrócenie uwagi na dobrą organizację pracy
Uzmysłowienie powiązań między przeprowadzonymi doświadczeniami, a obserwacjami z życia codziennego
Rozwijanie umiejętności myślenia, wyciągania wniosków, analizy
Metody nauczania:
Pogadanka, metoda laboratoryjna - ćwiczenia praktyczne, praca z podręcznikiem, praca z zeszytem przedmiotowo - ćwiczeniowym
Formy pracy:
Praca indywidualna, grupowa
Pomoce:
Podręcznik „Świat fizyki”, zeszyt przedmiotowo - ćwiczeniowy, menzurka, groch, kasz lub ryż, szklanki, woda zimna i gorąca, cukier, torebeczka herbaty ekspresowej, sok, ziemniak, atrament lub koncentrat z buraków, zegarek

Przebieg lekcji:
• Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności
• Kontrola i ocena pracy domowej – praca indywidualna: zadaniem uczniów było przygotowanie doświadczenia, której celem jest obserwacja dyfuzji II (str. 105 podręcznik, str. 88 z. ćwiczeń – wszyscy uczniowie, oraz przygotowanie doświadczenia 3.2 tj. doświadczenie modelowe – wybrani uczniowie, 3.3 tj. zależność szybkości dyfuzji od temperatury – wybrani uczniowie, I tj. obserwacja dyfuzji (str. 104 podręcznik) – wybrani uczniowie.

• Nauczyciel podaje temat: „Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał”.
Temat ten znajduje się w dziale: Cząsteczkowa budowa ciał.
• Pogadanka – wprowadzenie nowych pojęć niezbędnych w przeprowadzeniu lekcji – częściowa notatka w zeszycie przedmiotowo – ćwiczeniowym

• Metoda laboratoryjna – ćwiczenia praktyczne. Nauczyciel przygotowuje uczniów do pracy w grupach. (przeprowadzenie doświadczeń wg ustalonej kolejności i sporządzenie notatki ze szczególnym uwzględnieniem celu doświadczenia i wniosków)

• Praca z podręcznikiem - praca indywidualna i grupowa– uczniowie otwierają podręcznik: Świat fizyki na stronie 104 (zeszyt ćwiczeń str. 90) i rozwiązują zadanie 1, 2 3 i 4, a następnie zadania znajdujące się w zeszycie ćwiczeń str. 86-87.

• Praca domowa: zapoznaj się z doświadczeniami 1, 2, 3, 4 i przygotuj je na następną lekcję.
• Podsumowanie.
Jeżeli czas pozwoli – uczniowie oglądają dwa doświadczenia sfilmowane przez naukowców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.