X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38760
Przesłano:

Normy i zasady w naszym życiu. Scenariusz zajęć o charakterze profilaktyczno-wychowawczym

SCENARIUSZ ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYM PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA.

TEMAT : NORMY I ZASADY W NASZYM ŻYCIU.

CELE - UCZEŃ :
- zna definicje normy i rodzaje norm,
- umie rozróżnić kategorie norm,
- poznaje zasady prawidłowego zachowania i postaw prospołecznych,
- posiada samoświadomość w zakresie norm i zasad,
- potrafi prawidłowo funkcjonować w relacjach z otoczeniem,
- nie naraża się na niebezpieczeństwo i konflikty,
- stwarza sobie warunki do realizacji potrzeby satysfakcji, uznania, bezpieczeństwa,
- potrafi świadomie kierować swoim zachowaniem,
- realizuje oczekiwania rodziców i nauczycieli,
- nawiązuje prawidłowe relacje interpersonalne,
- buduje adekwatną samoocenę ,
- rozwija umiejętności społeczne,
- kształtuje postawy prospołeczne,

METODY :-burza mózgów, - praca indywidualna, - praca na forum, zadaniowa- poznawcza- twórcza- rundka- refleksja – informacja zwrotna

FORMY: - poznawcza, - kształcąca, - twórcza, - drama, - indywidualna, - zespołowa

PRZEBIEG:

1.POWITANIE I PREZENTACJA TEMATU.

2.CO TO JEST NORMA?- burza mózgów
-ochotnik zapisuje propozycje skojarzeń uczniów na tablicy
-prowadzący przedstawia definicję normy

NORMA-ogólnie przyjęta zasada, reguła, wzór, wymaganie , przepis, nakaz dotycząca określonych zachowań w danych sytuacjach. Zachowania te są społecznie akceptowane.
Przestrzeganie norm zapewnia porządek i dyscyplinę. Jest wyrazem pozytywnych postaw, których oczekujemy od siebie nawzajem.

3.JAKIE ZNACIE NORMY?
-prowadzący prosi uczniów o wymienienie znanych przez nich różnych rodzajów norm i podanie po jednym przykładzie każdej z norm
-jeśli ich nie znają prowadzący wymienia rodzaje norm:
• społeczne normy- zbiór zasad postępowania między ludźmi
• moralne normy- zbiór zasad regulujących stosunki między ludźmi, za pośrednictwem ogólnych zakazów i nakazów, nakładają na człowieka obowiązek określonego postępowania w danych warunkach zachowań
• techniczne normy-zasady określające właściwości materiałów ( rodzaj użytego materiału, wytrzymałość materiału, ilość) lub termin przydatności
• prawne normy- reguły, zasady postępowania ustanowione przez określony organ (rząd, sąd, policja).W przypadku nie przestrzegania grożą osobie określone sankcje ( grzywna, pozbawienie wolności).

-dzieci podają przykłady do zaprezentowanych przez nauczyciela rodzajów norm

4. KRZYŻÓWKA.
-każdy uczeń otrzymuje krzyżówkę do rozwiązania ( hasłem rozwiązania są zasady i normy)
-hasła do krzyżówki wpisywać należy tylko poziomo:

1.Są ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne przy drodze.( znaki)
2.Mówi o tym, że coś bezwzględnie trzeba zrobić.( nakaz).
3.Drogowe, kulinarne, prawa...(przepisy)
4.W niej się wychowujesz...( rodzina)
5.Może być prawny, drogowy, karny, ucznia ( kodeks)
6.Uchwalona 3 maja... ( konstytucja)
7.Konwencja Praw Dziecka mówi o prawach ...( dzieci )
8.Obok sejmu...( senat).
9.Masz ...dbać o psa, ...chodzić do szkoły...przestrzegać określonych zasad...( obowiązek).
10.Oskarżony ma do niej prawo....( obrona).
11.Do mierzenia.....( miara).
12.Każdy z nas przechodzi kolejne ....rozwoju ( etapy).

5.SCENKI.
- zespół dzieli się na 4 grupy
- każda z grup losuje karteczkę z nazwą normy( moralna, prawna, techniczna, społeczna,)
- uczestnicy każdej grupy mają za zadanie wybrać z grupy „ odgrywających „ scenkę na temat danej normy
- pozostali z klasy odgadują jakiej normy dotyczy odegrana scenka

6.RUNDKA
-każdy uczeń po kolei zwraca się do sąsiada w kręgu po prawe stronie i kończy zdanie:

...,,Lubię Cię, ale powinieneś....( treść związana z zasadnością zmiany postępowaniem danej osoby w relacjach z innymi kolegami z grupy – stanowi to cenne wskazanie do pracy nad sobą w określonym zakresie zachowania),

- omówienie istoty ćwiczenia przez prowadzącego ( wskazanie kolegi nie ma na celu skrzywdzenia drugiej osoby, obrażenia jej ani niegrzeczności kolegi wobec innego; to zadanie ma na celu uświadomienie drugiej osobie jego trudności w relacjach z innymi i pomoc w dokonaniu zmian celem dobrej komunikacji wzajemnej i skutecznego dogadywania się w grupie oraz służyć budowaniu życzliwej atmosfery )

7. ZAKOŃCZENIE.
Informacja zwrotna od uczniów w kręgu, dokończenie zdania:
- Dzisiejsze zajęcia....
- Teraz już wiem...
- Postaram się od dzisiaj...
- Warto być....
- Dowiedziałem się, ze...
- Wierze, że...
- Powinniśmy...
- Myślę, że mogę...
- Wiem, że...
============================================================================

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.