X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3875
Przesłano:
Dział: Języki obce

Superlative and comparative forms of adjectives. Konspekt lekcji języka angielskiego

Klasa: I gimnazjum
Czas: 45 min.
Temat: Superlative and comparative forms of adjectives

Cel główny:
Uczeń zna przymiotniki określające osobowość człowieka oraz potrafi je zestopniować

Cele operacyjne:
- uczeń poznaje przymiotniki określające osobowość,
- uczeń potrafi odnaleźć przymiotniki w tekście,
- uczen potrafi zestopniować przymiotniki
- uczeń doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
- uczeń doskonali mówienie,
- uczeń poprawnie zapisuje stosowane w czasie lekcji wyrazy, wyrażenia oraz zwroty,
- uczeń rozumie pisemne polecenia,

Formy pracy:
- indywidualna, grupowa

Metody:
- lingwistyczne (komunikatywne),
- podające (objaśnienia),
- praktyczne,

Środki dydaktyczne:
podręcznik – Adventures 1, rysunki ze zdjęciami smerfów oraz przygotowane przez nauczyciela angielskie przymiotniki charakteryzujące każdego ze smerfów,, 1, płyta CD, tablica, słowniki

Przebieg lekcji:

1. Przywitanie, sprawdzenie obecności,

2. Sprawdzenie pracy domowej (u każdego ucznia w czasie trwania lekcji),

3. Odpytanie 1, 2 uczniów z zakresu ostatniej lekcji

3. Warm-up – rozgrzewka językowa - Uczniowie podają następną literę alfabetu podaną przez poprzednika

4. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Uczniowie zapisują temat lekcji do zeszytu.

5. Zapoznanie uczniów z rysunkami smerfów (Zgrywus, Maruda, Ważniak, Smerfetka, Papa Smerf, Laluś, Osiłek), w razie potrzeby uczniowie po polsku określają cechy charakteru poszczególnych smerfów

6. Podzielenie uczniów na grupy, każda z grup dostaje jeden rysunek smerfa i z kilku przygotowanych przez nauczyciela karteczek z cechami charakteru wybierają te, które pasują do postaci.

7. Po sprawdzeniu poprawności wybranych czasowników uczniowie mają za zadanie podanie 2 synonimów wybranych przez siebie przymiotników

8. Uczniowie zapisują wymyślone przez siebie przymiotniki do zeszytu

9. Uczniowie mają za zadanie podanie antonimów do podanych przymiotników

10. Nauczyciel prosi o podanie imienia ulubionego smerfa, następnie zapisuje na tablicy zdanie: My favourite smurf is Papa Smurf because he is the smartest and the most inteligent.

11. Nauczyciel na podstawie swojego przykładu wyjaśnia zasady tworzenia formy stopnia najwyższego a następnie wybrani uczniowie stopniują swoje przymiotniki na tablicy i zapisują do zeszytu

12. Nauczyciel podaje kolejne zdanie: Zgrywus is funnier than Ważniak i na podstawi e tego zdania wyjaśnia sposób tworzenia stopnia wyższego, potem podobne zdania tworzą sami uczniowie.

13. Praca domowa, objaśnienie
W 5 zdaniach opiszę swojego ulubionego smerfa używając formy stopnia wyższego i najwyższego.

14. Podsumowanie - Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące tematu lekcji,

15. Ocena pracy uczniów

16. Zakończenie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.