X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38499
Przesłano:

Opis projektu uczniowskiego "Ciekawa chemia"

„Ciekawa chemia” to projekt, w trakcie którego uczniowie zaprezentowali efektowne i proste do wykonania doświadczenia chemiczne. Udowodnili w ten sposób, że chemia to barwna i zaskakująca dziedzina wiedzy.

CELE:
Celem projektu było zapoznanie uczniów z otaczającymi nas zjawiskami. W trakcie prac nad projektem uczniowie kształtowali takie zdolności laboratoryjne jak planowanie i wykonywanie eksperymentów chemicznych oraz następujące umiejętności: praca w grupie, prowadzenie dyskusji oraz wyciąganie wniosków. Do przeprowadzenia pokazu oraz jego dokumentacji uczniowie wykorzystali różnorodne technologie multimedialne.

Projekt wpisuje się w program nauczania poprzez realizację następujących celów kształcenia oraz rozwijanie podanych umiejętności uczniów:

1. Cel kształcenia: Pozyskiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
Nabyte umiejętności: uczniowie samodzielnie poszukiwali, pozyskiwali i przetwarzali informacje z różnorodnych źródeł (układ okresowy pierwiastków chemicznych, tablice właściwości fizyko-chemicznych substancji, słowniki chemiczne, zasoby biblioteki szkolnej oraz Internetu).
2. Cel kształcenia: Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Nabyte umiejętności: uczniowie wyjaśnili przebieg procesów chemicznych zachodzących w przeprowadzonych eksperymentach chemicznych oraz zapisali je w postaci równań reakcji chemicznych, potrafią wykorzystać nabytą wiedzę do powiązania właściwości substancji chemicznych z ich zastosowaniami oraz wpływem na środowisko naturalne.
3. Cel kształcenia: Opanowanie czynności praktycznych.
Nabyte umiejętności: uczniowie potrafią bezpiecznie stosować sprzęt laboratoryjny i podstawowe odczynniki chemiczne, znają zasady BHP, samodzielnie projektują i wykonują eksperymenty chemiczne.

POSTĘP DZIAŁAŃ:

1. Podział uczniów na grupy (po około 5 osób).
2. Wyszukanie i dostosowanie eksperymentów chemicznych - każda grupa uczniowska samodzielnie dokonała wyboru interesujących ją eksperymentów chemicznych.
3. Przeprowadzenie doświadczeń w wersji próbnej, stworzenie wspólnego scenariusza pokazu - każda grupa indywidualnie przeprowadzała doświadczenia, modyfikowała i dostosowywała ich przebieg. Następnie grupy spotkały się wspólnie celem wymiany pomysłów oraz opracowania jednego wspólnego scenariusza pokazu doświadczeń chemicznych.
4. Przeprowadzenie pokazu i jego dokumentacja.
5. Ewaluacja projektu - przygotowanie ankiety przez nauczyciela-koordynatora i jej dystrybucji wśród uczniów na temat przydatności projektu w nauce oraz popularyzacji chemii.

SPODZIEWANE REZULTATY:

Oczekiwanym rezultatem jest e-book, w którym zamieszczono wszystkie dokumenty wypracowane podczas projektu. Rezultatem projektu jest także przyrost wiedzy z zakresu wybranych eksperymentów chemicznych oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych w pracy laboratoryjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.