X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38488
Przesłano:
Dział: Świetlica

Ciepło-zimno - podział barw. Konspekt na zajęcia plastyczne

Konspekt zajęć „ Ciepło – zimno”

Temat : „Ciepło -zimno – podział barw”część 1
Cel: Rozróżnianie poznanych barw: ciepłych i zimnych
Cele operacyjne:
Wiadomości – uczeń zna i rozumie pojęcie barwy ciepłej i zimnej
- uczeń posługuje się poznanymi terminami plastycznymi
Umiejętności – uczeń rozróżnia na obrazie barwy ciepłe i zimne
- uczeń potrafi wykorzystać poznana wiedzę do wykonania pracy plastycznej
Postawy – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach

Metody pracy:
- słowna -pogadanka
- oglądowa – pokaz ilustracji z barwami ciepłymi i zimnymi
-aktywizująca– ćwiczenie praktyczne
Formy pracy:
- zbiorowa (wprowadzenie do tematu i analiza pracy plastycznej)
- indywidualna
Środki dydaktyczne :
- podręcznik do plastyki „ Do dzieła” J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, W-wa 2012
- papier
- pastele olejne
- ilustracje przedstawiające barwy zimne i ciepłe
Czas trwania50 minut.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjno -porządkowe.
2. Wprowadzenie -zapoznanie uczniów z tematem zajęć „Ciepło -zimno podział barw”
Nauczyciel zadaje pytanie: Czy czym nam się kojarzy ciepło, a z czym zimno?
Podsumowując odpowiedzi uczniów, nauczyciel rozpoczyna pogadankę zaznaczając, że na zajęciach będziemy korzystać z barw ciepłych. Następnie prosi uczniów o odszukanie w podręczniku rozdziału „Barwy ciepłe i zimne”, a następnie prezentuje uczniom ilustracje obrazów , w których wykorzystano barwy ciepłe.
3. Ćwiczenia plastyczne.
Nauczyciel określa zadanie, które mają wykonać uczniowie tj. Stworzyć pracę plastyczna pod tytułem „wykorzystując barwy tylko ciepłe. Uczniowie rozpoczynają samodzielną pracę, a jej trakcie nauczyciel udziela wskazówek.
4. Podsumowanie.
Po zakończeniu prac w grupach, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela omawiają przygotowane prace.
5. Porządkowanie miejsc pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.